Estetyka codzienności kładzie nacisk na rolę wartości estetycznej w dążeniu do dobrego życia, którego sercem są codzienne, rutynowe czynności i interakcja z otaczającym nas środowiskiem. Podkreśla wagę doceniania piękna, harmonii i estetyki w prostych i zwyczajnych sytuacjach oraz wartość tego rodzaju doświadczeń dla ogólnego poczucia równowagi życiowej. Tym samym wymiar etyczny zostaje w istotny sposób powiązany z estetycznym. Dzieje się tak jednak nie tylko na poziomie jednostkowych doświadczeń, lecz również w szerszej perspektywie – dbania o środowisko, zrównoważony rozwój i dobrostan świata.
podczas spotkania będziemy wspólnie poszukiwać sposobów wyrazu i języka pozwalającego na docenienie estetycznego wymiaru codziennej rutyny, dostrzegania śladów piękna w doświadczeniach – wydawałoby się – od piękna odległych oraz sposobów, w jaki może się to przyczynić do dobrostanu naszego i świata wokół nas.

Gość:
Dr Monika Bokiniec,
filozofka, socjolożka, tłumaczka. Pracuje na Uniwersytecie Gdańskim w Zakładzie Estetyki i Filozofii Kultury oraz w redakcji międzynarodowego czasopisma Estetika: The European Journal of Aesthetics.
Naukowo specjalizuje się w estetyce filozoficznej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji między sztuką a moralnością, filozofii humoru, estetyki codzienności oraz estetyki eksperymentalnej. Zajmuje się również filozofią praktyczną: popularyzacją filozofii, filozofowaniem z dziećmi oraz doradztwem filozoficznym. Angażuje się zarówno filozoficznie, jak i praktycznie w zagadnienia związane z równością i dyskryminacją oraz w kwestie ekologiczne. Autorka publikacji w czasopismach i monografiach polskich i zagranicznych poświęconych estetyce filozoficznej.

About Author