Wszystko jest filozofią 2.1

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach i panelach dyskusyjnych, realizowanych w ramach projektu “Wszystko jest filozofią 2.1″Mecenasem projektu jest Miasto Gdynia.W tym roku kontynuujemy temat dialogu międzykulturowego zarówno między cywilizacjami, jak i między religiami w obliczu wielowymiarowego, realno- wirtualnego świata. Teraz kontakty między kulturami zwielokrotniły się i zmieniły swój charakter. Zapraszamy zatem do uczestnictwa w warsztatach tradycyjnych w Księgarni Vademecum i w Teatrze Gdynia Główna albo w warsztatach on-line (transmisje na stronach organizatorów) . Zapraszamy również do dyskusji podczas panelów w Konsulacie Kultury albo na filozoficzne spacery w Gdyni.

Kalendarz spotkań:

24.05.2021  godz:18:00  Warsztaty filozoficzne, Temat: Filozofia afrykańska- Maat, Ubuntu i tożsamość. Prowadzenie Adam Jank.

Czy filozofia przypomina raczej taniec w ogóle czy tylko balet? Jeśli przypomina taniec w ogóle, to znaczy, że jest aktywnością typową dla wszystkich ludzi i historycznych kultur. Jeśli przypomina balet, to może oznaczać, że jest wyjątkowym wydarzeniem historycznym, czymś jednorazowym, unikalnym, pochodzącym ze starożytnej Grecji. Dzieje filozofii prawdopodobnie jednak rozpoczęły się na kontynencie afrykańskimPodczas warsztatu zastanowimy się, czy istnieje coś takiego, jak tytułowa filozofia afrykańska, a także poznamy kilka ważnych koncepcji, które mogą do niej należeć, jak Maat oraz ubuntu.

Transmisja LIVE z Cafe Księgarnia Vademecum ul.  Świętojańska 5-7

Filozofia afrykańska – Maat, Ubuntu i tożsamość – YouTube

31.05.2021  godz:18:00  Warsztaty filozoficzne, Temat: Filozoficzny mecz Anglia- Niemcy. Prowadzenie Marcin Wróbel.

Porozmawiamy o filozoficznych eksplikacjach dotyczących wirtualnej dyskusji pomiędzy kontynentalną frywolną brytyjską filozofią analityczną a ciężką niemiecką filozofią systemową. Podczas warsztatów pokażemy, że pomimo wzajemnych oskarżeń o głębię równą mętności lub płytkość dorównującą miałkości, wzajemne inspiracje takich filozofów jak Hume i Kant nie są przypadkiem odosobnionym i wpisują się wprost w stary spór empiryzmu z racjonalizmem, napędzający podskórnie filozofię zachodu już od czasów antycznych Greków.

Transmisja LIVE z Cafe Księgarnia Vademecum ul.  Świętojańska 5-7

Filozoficzny mecz Anglia – Niemcy – You Tube

16.06.2021 godz: 18:00- 20:00 Warsztaty filozoficzne, Temat: O słuchu metafizycznym. Gość: Anna Chęćka

Tytułowy „słuch metafizyczny” to władza poznawcza. Jego posiadacz wcale nie musi być obdarzony słuchem muzycznym ani pamięcią muzyczną. Może się nawet uważać za muzycznego ignoranta, lecz mimo to dostrzegać, że muzyka darowuje słuchaczowi krótki przebłysk zrozumienia sensu życia. W muzyce kryje się matematyka, mistyka, tęsknota za odnalezieniem przedustawnego porządku świata, ale i szaleństwo. Anna Chęćka polemizuje ze współczesnymi filozofami muzyki, poszukuje równowagi między tym, co w sztuce dźwięków drastyczne i gnostyczne, wsłuchuje się w poezję i prozę noszącą ślady metafizycznego nasłuchiwania (jak Podróż zimowa Stanisława Barańczaka czy Buddenbrookowie Tomasza Manna). Doprowadza do dialogu humanistyki z naukami przyrodniczymi, zastanawiając się nad anatomią muzycznej ekstazy i miłosnym dyskursem neuroprzekaźników.

Spotkanie w Cafe Księgarnia Vademecum, ul. Świętojańska 5-7 Gdynia

30.06.2021 godz: 18:00 Warsztaty filozoficzne, Temat: Kobieta w kulturze arabskiej i europejskiej.  Rozmowa z Feriel Benziną prowadzi dr Małgorzata Mordal – online.

Będzie to okazja do wysłuchania głosu konfrontującego realia kulturowe, społeczne i religijne życia w kulturze arabskiej (Tunezja, Egipt) oraz europejskiej (Francja, Polska). Zapytamy ją o rolę kobiety, emancypację, swobody obywatelskie, życie rodzinne a także oczekiwania występujące w obu kulturach.

Nagranie w języku angielskim (z polskimi napisami) udostępnione na stronach Fundacji Vademecum, Organizatorów i Partnerów
(youtube, facebook, vademecumgdynia.org)
.

Kobieta w kulturze arabskiej i europejskiej – You Tube

07.07.2021 godz: 18:00- 20:00 Warsztaty filozoficzne, Temat: Filozofia międzykulturowa i filozofia andyjska w ujęciu Josefa Estermanna. Gość: dr Iwona Krupecka.

W ujęciu latynoamerykańskim zadanie, jakie staje przed filozofią, to nie tylko przeformułowanie pojęcia filozofii jako dyscypliny naukowej, ale również (a może przede wszystkim) stymulowanie zmian w sferze działań społeczno- ekonomicznych i to w skali całego globu. Podczas spotkania popracujemy z koncepcją Josefa Estermana – szwajcarskiego filozofa i teologa, który w swoich pracach naukowych dopowiada, że poświęcone one są „autochtonicznej mądrości andyjskiej”. Tym samym rzuca wyzwanie tradycyjnie rozumianej filozofii, bowiem filozofia andyjska wielokrotnie zaprzecza wymogom ustanowionym dla filozofii wtoku wielowiekowej tradycji.

Spotkanie w Teatrze Gdynia Główna, Plac Konstytucji 1
(Dworzec Gd.Główna PKP)
.

Filozofia międzykulturowa i filozofia andyjska w ujęciu Josefa Estermanna – You Tube

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org, telefonicznie 58-6611541

15.07.2021 godz: 18:00- 20:00 Warsztaty filozoficzne, Temat: Czy kultury ewoluują (w odniesieniu do twórczości Stanisława Lema. Gość: Jakub Nowicki.

Spotkanie w Cafe Księgarnia Vademecum, ul. Świętojańska 5-7 Gdynia

Rycerze Św. Kontaktu, czyli o spotkaniu z innym w ujęciu Stanisława Lema – You Tube

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org, telefonicznie 58-6611541

27.07.2021 godz: 17:00 Warsztaty filozoficzne – spacer filozoficzny, Temat: Czym jest umysł? Perspektywa neuronauk i buddyzmu. Gość: Adam Jank.

Podczas spotkania przyjrzymy się tezom z książki “Przebudzenie. Duchowość bez religii” Sama Harrisa. To będzie świetny punkt wyjścia do dyskusji o tym, czym jest umysł i jak można go badać. Jakie rozumienie naszej świadomości zapewniają nam współczesne neuronauki? Jak to się ma do tradycyjnej myśli buddyjskiej? Sam Harris twierdzi, że to wizje i ujęcia, które wzajemnie uzupełniają się, a praktyka medytacyjna pozwala rozwiązać niektóre zagadki umysłu.

Wyruszamy spod Cafe Księgarnia Vademecum, ul. Świętojańska 5-7 Gdynia.

Czym jest umysł? Filozofia umysłu, neuronauka oraz mindfulness – You Tube

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org, telefonicznie 58-6611541

03.08.2021 godz: 18:00- 20:00 Warsztaty filozoficzne, Temat: Kazimierza Dąbrowskiego Teoria Dezintegracji Pozytywnej z perspektywy filozoficznej. Gość: Konrad Woźniak.

Teoria Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego wciąż pozostaje mało znana poza wąskim kręgiem osób interesujących się historią polskiej myśli psychologicznej. Przedstawienie jej w ramach warsztatów ma na celu ukazać, iż nie tylko stanowi ona bardzo interesujący i oryginalny model psychologiczny, oparty m.in. na dalekich od ortodoksji poglądach na temat zdrowia i chorób psychicznych, ale także pełnowartościową koncepcję filozoficzną, stawiającą w centrum rozwój wrażliwej jednostki w skomplikowanym i pełnym sprzeczności świecie – i okazująca tym samym liczne podobieństwa do przekonań takich myślicieli, jak Sören Kierkegaard i
Jean-Paul Sartre.

Spotkanie w Cafe Księgarnia Vademecum, ul. Świętojańska 5-7 Gdynia

Kazimierza Dąbrowskiego Teoria Dezintegracji Pozytywnej z perspektywy filozoficznej – You Tube

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org, telefonicznie 58-6611541

16.08.2021 godz: 18:00- 20:00 Warsztaty filozoficzne, Temat: Człowiek międzykulturowy – dialog, edukacja, tożsamość- dwugłos filozoficzny. Goście: dr hab. Sylwia Jaskuła – Korporowicz, dr hab. Leszek Korporowicz.

Współczesny wielokulturowy świat staje się coraz częściej miejscem zagubienia człowieka. W świecie wymieszania kultur wzrasta świadomość różnic kulturowych , a w konsekwencji potrzeba komunikacji, dialogu i edukacji międzykulturowej. Umiejętności te nazywane w literaturze i badaniach naukowych kompetencjami międzykulturowymi nie oznaczają jednak redukcji potrzeby budowania tożsamości osobowej i wspólnotowej człowieka. Powstają jednak pytania: Jaka to ma być tożsamość – zamknięta czy otwarta? W jakim stopniu wspierać a w jakim ograniczać możliwości rozwojowe jakie stwarzają wyzwania cywilizacji współczesnej, procesy globalizacji, spotkania ale i zderzenia kultur?

Spotkanie w Gdyńskie Centrum Aktywności Rodziny, ul Świetojańska 1

Człowiek międzykulturowy – dialog, edukacja, tożsamość- dwugłos filozoficzny – You Tube

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org, telefonicznie 58-6611541

29.09.2021 godz: 18:00 – 20:00 Warsztaty filozoficzne, Temat: Foucault: troska o siebie, podmiot i poststrukturalistyczne spojrzenie na etykę. Gość: dr Cezary Rudnicki.

Przyjęło się dziś uważać, że etyka to dział filozofii zajmujący się badaniem norm moralnych, czyli norm określających co jest dobre, a co złe, oraz tworzeniem systemów myślowych, z których te normy moralne można wyprowadzać. Etyka dotyczyłaby więc poznania dobra i zła, teoretyzowania na ich temat, a wreszcie ustalania, czy dany czyn jest zgodny z obowiązującym kodeksem moralnym. Nie tym jednak była ona dla swoich twórców: greckich i rzymskich filozofów. Nie tym również dla tych, którzy – jak Spinoza, Nietzsche, czy wreszcie Foucault, Deleuze albo Sloterdijk – próbowali odzyskać pierwotne rozumienie etyki. Celem spotkania będzie przybliżenie rozumienia etyki jako sztuki kształtowania własnego życia i własnej podmiotowości. Za punkt wyjścia posłużą w tym studia Michela Foucaulta nad antycznym motywem troski o siebie.

Spotkanie w Cafe Księgarnia Vademecum, ul. Świętojańska 5-7 Gdynia

Foucault: troska o siebie, podmiot i poststrukturalistyczne spojrzenie na etykę – You Tube

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org, telefonicznie 58-6611541

13.10.2021 godz: 18:00 – 20:00 Warsztaty filozoficzne, Temat: Umysł – perspektywa neuronaukowa i biologiczna. Gość: Marcin Wróbel.

Warsztaty poświęcone analizie fragmentów tekstu błyskotliwej książki “Umysł” Anthony’ego Smitha, wieloletniego korespondenta BBC; z wykształcenia i zamiłowania zoologa. Analizowane fragmenty postaramy się uzupełnić wiedzą z zakresu biologii i neuronauk, by osadzić je w odpowiedniej perspektywie poznawczej.

Spotkanie w Cafe Księgarnia Vademecum, ul. Świętojańska 5-7 Gdynia

Umysł – perspektywa neuronaukowa i biologiczna – You Tube

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org, telefonicznie 58-6611541

25.10.2021 godz: 18:00, 29.10.2021 godz: 18:00 Warsztaty filozoficzne, Temat: O medytacji buddyjskiej z punktu widzenia filozofii buddyjskiej. Gość: dr hab. Artur Przybysławski Online.

“Rozważcie więc taką oto propozycję: absolutna wolność za zmianę przekonania dotyczącego świata. Może nie brzmi to aż tak źle jak się na początku wydawało? Jeśli tak, to bądźcie teraz gotowi na pozbycie się kilku skostniałych koncepcji na temat tego, jakimi rzeczy są, bo to właśnie owe koncepcje, a nie rzeczy, ograniczają nasze doświadczenie, do którego chyba każdy chętnie dodałby sporą dawkę wolności” – ze wstępu do książki “Świat jest tylko umysłem, czyli filozofia buddyjska z przymrużeniem (trzeciego) oka”.

O medytacji buddyjskiej z punktu widzenia filozofii buddyjskiej – You Tube
Dostęp nieodpłatny.

10.11.2021 godz: 18:00 – 20:00 PANEL DYSKUSYJNY, Temat: Jakie są kulturowe, naukowe i filozoficzne konsekwencje pandemii? Naszymi gośćmi będą: dr hab. Anna Czajka- Cunico, dr Paweł Pijas, dr Andrzej Karalus, Adam Jank.

Doświadczenie skutków pandemii staje się źródłem refleksji o swoim miejscu w świecie i jego kruchej stabilności. W czasie przebiegu pandemii, w jej najbardziej intensywnym okresie, w czasie remisji pomiędzy falami czy podczas drugiej fali mogliśmy obserwować wiele zachowań, które świadczyć mogą o osłabieniu więzi międzyludzkich i poczucia wspólnoty. Powrót granic państwowych, utrata zaufania do WHO czy UE, kryzys służby zdrowia, koronasceptycyzm, denializm, manipulacja polityczna i informacyjna, masowe strajki, utrata poczucia bezpieczeństwa, powrót do ochrony swoich bliskich, wypaczona walka o wolność i godność. W mediach zaś wszyscy mówili i pisali o tym samym, tylko w różnych językach. Można było odnieść wrażenie, że to doświadczenie wywołuje w społeczeństwie coś w rodzaju traumy społecznej, której skutki odczuwać będziemy jeszcze bardzo długo.

Spotkanie w Konsulacie Kultury ul. Jana z Kolna 25 Gdynia

Jakie są kulturowe, naukowe i filozoficzne konsekwencje pandemii? – You Tube

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org, telefonicznie 58-6611541

22.11.2021-  26.11.2021 Godz: 18:00 WARSZTATY FILOZOFICZNE ON LINE (nie LIVE), Temat: Pięć kolorów. Makro- i mikrokosmos w kulturze tybetańskiej. Gość: dr hab Joanna Grela.

Bogata i starożytna kultura tybetańska zostanie przedstawiona przez pryzmat pięciu świateł/ kolorów, które stanowią tam elementy konstytutywne zarówno świata nieożywionego, jak i ożywionego, mając też szereg odwzorowań symbolicznych.

Pięć kolorów. Makro i mikrokosmos w kulturze tybetańskiej – YouTube

Pięć kolorów. Makro i mikrokosmos w kulturze tybetańskiej cz.2 – You Tube

29.11.2021 Godz: 18:00 – 20:00 WARSZTATY FILOZOFICZNE, Temat: Nadzieja radykalna. Czego o etyce może nauczyć nas wódz plemienia Wron? Gość: Adam Jank.

Wiele Przewag był wodzem plemienia Wron oraz autorem oryginalnej strategii współpracy i integracji kulturowej z powstającymi na jego oczach Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Dzieje, pomysły i etyczne przesłanie autorstwa Wielu Przewag rekonstruuje książka “Nadzieja radykalna. Etyka w obliczu spustoszenia kulturowego” Jonathana Leara, współczesnego filozofa, psychologa i psychoanalityka. Podczas spotkania zastanowimy się nad tym, czy rozwiązania etyczne i polityczne wodza Wron mają wymiar uniwersalny, czy mogą także nam pomóc w tworzeniu społeczeństwa wielu kultur.

Spotkanie w Cafe Księgarnia Vademecum, ul. Świętojańska 5-7 Gdynia

Na warsztaty obowiązują zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org lub 58-6611541

Nadzieja radykalna. Czego o etyce może nauczyć nas wódz plemienia Wron? – You Tube

01.12.2021 Godz: 18:00 – 20:00 PANEL DYSKUSYJNY, Temat: Przenikanie kultur – wyzwanie dla społeczności lokalnych, narodów i organizacji ponadnarodowych. Naszymi gośćmi będą: prof. dr hab. Marta Kudelska, prof. Waldemar Kuligowski, dr Paweł Pijas, dr Andrzej Karalus.

Proces przenikania kultur (hybrydyzacji kulturowej) to jeden ze znaków naszych czasów. Przenikanie kultur stwarza nowe szanse rozwojowe, a także budzi lęk, bywa rozpoznawane jako zagrożenie dla obecnego stylu życia i kształtu kultury. Napływ uchodźców do Europy, emigracja zarobkowa, Brexit i przyszłość Unii Europejskiej, szanse integracji wyznawców Islamu, budowa społeczeństwa międzykulturowego – to wszystko hasła, które często spotykamy w mediach. Podczas naszej debaty postaramy się przedstawić Państwu różne oblicza zjawiska dyfuzji kulturowej, uwzględniając perspektywę społeczności lokalnych, wspólnot narodowych i ponadnarodowych.

Spotkania w Teatrze Gdynia Główna (Dworzec PKP Gdynia Główna)

Na warsztaty obowiązują zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org lub 58-6611541

Przenikanie kultur – jako wyzwanie dla społeczności lokalnych, narodów i organizacji ponadnarodowych – You Tube

15.12.2021 Godz: 18:00 – 20:00 Warsztaty Filozoficzne, Temat: Kosmopolityzm starożytnych Greków. Naszym gościem będzie Marcin Wróbel. On Line.

Skoncentrujemy się wokół próby wyjaśnienia fundamentalnej zmiany w filozoficznej świadomości starożytnych Greków, która zbiegła się w miejscu i czasie z podbojami Aleksandra Wielkiego i powstaniem wielokulturowego imperium. Postaramy się zaprezentować światopoglądowy kontrast pomiędzy etnocentryzmem filozofii presokratejskiej a antropocentryzmem filozofii okresu hellenistycznego.

Warsztaty odbywają się on line.

Kosmopolityzm starożytnych Greków – You Tube

28.12.2021 Godz: 18:00- 20:00 WARSZTATY FILOZOFICZNE, Temat: Ślepota. Problem widzialności w globalnym świecie. GOŚĆ:  dr hab. Andrzej Leder.

Jednym z kluczowych problemów, czyniących nasz świat tak chaotycznym i niezrozumiałym jest problem reprezentowania i nie reprezentowania głównych aktorów gry planetarnej.

Na warsztaty obowiązują zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org lub 58-6611541

Ślepota. Problem widzialności w globalnym świecie You Tube

Warsztaty w ramach projektu “Wszystko jest filozof2.1″ współfinansowanego ze środków Miasta Gdyni.