Tytułowe pytanie wchodzi w zakres współczesnych analiz pedagogiki religii. Jest to interdyscyplinarna dziedzina z pogranicza teologii, religioznawstwa, filozofii religii oraz nauk o edukacji. W ramach spotkania postaramy się odpowiedzieć na pytanie główne, przede wszystkim poprzez stworzenie intelektualnej przestrzeni odkrywania potencjałów i ograniczeń dla aktualnie realizowanych oraz promowanych projektów edukacji religijnej w Polsce i Europie.

Gość:
Dr Szymon Dąbrowski – kierownik Pracowni Badań nad Kulturą i Religią Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.
Wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego w Gdańsku, redaktor tematyczny czasopisma naukowego „Karto-Teka Gdańska”. Jest autorem wielu publikacji z zakresu filozofii edukacji, pedagogiki religii i badań międzykulturowych a także organizator i współorganizatorem konferencji, sympozjów oraz seminariów naukowych. Obecnie realizuje projekt poświęcony badaniom nad procesualną pedagogiką religii w Polsce.
Prywatnie mąż oraz tata Anastazji, Mirona i Jaśminy.

About Author