Wszystko jest filozofią – edycja III

Wszystko jest filozofią – edycja III  to cykl warsztatów filozoficznych przybliżających i rozwijających podstawy wiedzy filozoficznej oraz cykl spotkań z polskimi filozofami i humanistami, aktualnie zajmującymi się pracą akademicką i związanymi z różnymi środowiskami intelektualnymi w Polsce i za granicą. W pierwszej odsłonie projektu kluczem łączącym spotkania z naukowcami była ponowoczesność w kontekście filozoficznym, etycznym, moralnym.
W drugiej odsłonie zajęliśmy się głównie historią polskiej myśli filozoficznej.
W tym roku główny akcent położymy na jeden z najbardziej wpływowych ruchów intelektualnych i kulturowych, stawiających sobie za cel udoskonalenie człowieka za pomocą technologii czyli transhumanizm.

Zaplanowaliśmy projekt w układzie: 3 wydarzenia w miesiącu od kwietnia do grudnia 2019 roku, w tym: 14 warsztatów w układzie: 2 warsztaty w miesiącu (co dwa tygodnie) od kwietnia do grudnia 2019 roku (z przerwą wakacyjną) i 7 spotkań z naukowcami w układzie: jedno spotkanie w miesiącu od kwietnia do czerwca 2019 roku (trzy spotkania) i po przerwie wakacyjnej od września do grudnia 2019 roku (cztery spotkania). Wszystkie zajęcia odbywają się w godz. 18:00 – 20:00.

Vademecum filozoficzne – warsztaty (Cafe Księgarnia Vademecum)

Wstęp wolny. Na miejscu poczęstunek.
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY (limit miejsc: do 30 osób).
Potwierdzenie uczestnictwa prosimy wysłać na adres: ksiegarnia@vademecumgdynia.org z podaniem imienia, nazwiska i numeru telefonu. Zgłoszenia można dokonać również telefonicznie: 58-661 15 41
Zapraszamy serdecznie!

Kalendarz spotkań:

– 04 kwietnia WARSZTATY, Temat: Transhumanizm i perspektywa religijna – Adam Jank

– 25 kwietnia WARSZTATY, Temat: Światy możliwe w literaturze. Tekstualna podróż po dziełach A. Huxley’a i G. Orwella – Brygida Maciejewska

– 29 kwietnia WYKŁAD, Temat: Transhumanizm czy antyhumanizm Dr Paweł Fortuna – psycholog, wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego i Instytucie Psychologii KUL, mentor i trener biznesu, społecznik, kompozytor muzyki filmowej i ilustracyjnej, członek ZAiKS, pomysłodawca PSINEMA oraz – Jolanta Pisarek – psycholog, miłośniczka kina i festiwali filmowych, specjalista od wyszukiwania filmów bogato ilustrujących zagadnienia psychologiczne w projekcie PSINEMA. Najlepiej czuje się w kinie i terenie – w pracy u podstaw (wykład w Teatrze Gdynia Główna). Link do materiału filmowego z wykładu.

– 09 maja WARSZTATY, Temat: Sztuczna inteligencja – z czym to się je- Marcin Wróbel

– 23 maja WARSZTATY, Temat: Etyka w dobie zmian klimatu – między nowością a etyką per se- dr Hanna Schudy

– 31 maja WYKŁAD, PREZENTACJA Temat: Szukalski – albo jakiej sztuki Polacy potrzebują?–  dr hab. Wawrzyniec Rymkiewicz – autor książek “Ktoś i nikt. Wprowadzenie do lektury Heideggera” i “Formy istnienia. Heidegger według Arystotelesa”. Tłumacz Heideggera i Schellinga. Twórca i redaktor naczelny kwartalnika “Kronos”, przewodniczący Rady Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego. Kierownik Zakładu Historii Filozofii Polskiej IF UW (wykład w Konsulacie Kultury). Link do materiału filmowego z wykładu.

– 06 czerwca WARSZTATY, Temat: Podstawy filozofii matematykidr Michał Eckstein

– 13 czerwca WYKŁAD, Temat: Techno-utopie. Wizje przyszłości w kulturze popularnej – prof. Urszula Jarecka – dr hab. socjologii kultury, prof. nadzwyczajna IFiS PAN, Kierownik Zakładu Teorii Kultury. Od 1998 roku wykłada socjologię kultury i socjologię na polskich uczelniach wyższych (Poznań, Warszawa). Obszar badawczy to: propaganda wojny, wizja historii w mediach, retoryka dyskursu popularnego, rozwój kultury konwergencji (wykład w Gdyńskim Centrum Filmowym – galeria). Uwaga spotkanie przełożone na 25.07.19 Link do materiału filmowego z wykładu.

– 27 czerwca WARSZTATY, Temat: Nick Bostrom vs Friedrich Nietzsche. Nadczłowiek a post-człowiekAdam Jank

-19 września WARSZTATY, Temat: Relacja lekarz-pacjentMarcin Wróbel

-26 września WARSZTATY, Temat: Poszukiwanie arche. Od zachwytu do kłopotudr Iwona Krupecka

-3 października WARSZTATY, Temat: Uprzejme robotyMarcin Wróbel.

-14 października WYKŁAD, Temat: Postęp naukowy w świetle empirycznych badań nad nauką. Kryzys replikacyjny. – dr Witold M. Hensel jest adiunktem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się ogólną filozofią nauki, filozofią kognitywistyki, filozofią umysłu i filozofią języka, a zwłaszcza zagadnieniami na styku tych dyscyplin. (wykład w Teatrze Gdynia Główna – podziemia Dworca PKP Gdynia Główna, godz. 18:00-20:00)

Link do materiału filmowego z wykładu.

-17 października WARSZTATY, Temat: Czym jest epistemologia społecznadr Andrzej Karalus.

-24 października WARSZTATY, Temat: O językowych i pozajęzykowych możliwościach poznaniadr Joanna Lisiewicz.

-7 listopada WARSZTATY, Temat: Wiara jako cnotadr Paweł Pijas.

-15 listopada WYKŁAD, Temat: O dialoguprof. Aldona Pobojewska profesor filozofii, zatrudniona w Katedrze Filozofii Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendystka Fundacji Alexandra von Humboldta oraz Fundacji Walthera-Rathenau. Głównymi obszarami jej zainteresowań są: epistemologia i filozofia edukacji. Autorka licznych tekstów publikowanych w naukowych czasopismach polskich i niemieckich. Interpretatorka i tłumaczka koncepcji Jacoba von Uexkuela. Nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Rzeczoznawczyni MEN ds. szkolnych podręczników filozofii i etyki. Obecnie prezes Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej „Phronesis”, którego celem jest propagowanie idei dociekań filozoficznych.

Link do materiału filmowego z wykładu.

Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni ul. Zawiszy Czarnego 1, godz: 18:00- 20:00. Spotkanie w ramach realizacji projektu “Wszystko jest filozofią edycja III” współfinansowanego ze środków Miasta Gdyni.

-26 listopada WYKŁAD, Temat: Czy można biotechnologicznie usprawnić dyspozycje moralne człowiekadr Adriana Warmbier

Relacja wideo na kanale youtube.

Współczesna dyskusja dotycząca stosowania neuro- i biotechnologicznych środków w celu ulepszenia gatunku ludzkiego budzi wiele kontrowersji. Jednym z jej aspektów jest idea usprawnienia dyspozycji moralnych człowieka polegająca na zewnętrznej (mechanicznej) ingerencji w procesy decyzyjne, od których zależy określone działanie moralne. Zdaniem rzeczników tej idei aplikowanie biomedycznych środków może pomóc w stworzeniu odpowiedniego uwarunkowania emocjonalnego, które zwiększy prawdopodobieństwo wyboru moralnie lepszej racji działania. Spróbujemy odpowiedzieć na tytułowe pytanie, czy rzeczywiście stosowanie biomedycznych środków może zwiększyć szanse na dokonywanie lepszych wyborów moralnych.

dr Adriana Warmbier – filozofka z Instytutu Filozofii Uniwersytetu jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: filozofia współczesna, filozofia człowieka (podmiotowość, samoświadomość, samowiedza i tożsamość), etyka, fenomenologia, hermeneutyka, filozoficzne ujęcia emocji, spór z naturalizmem, filozofia wobec kultury.

Miejsce: Gdyńskie Centrum Filmowe Plac Grunwaldzki 2, Godz: 18:00- 20:00. Wstęp wolny.
Spotkanie w ramach realizacji projektu “Wszystko jest filozofią edycja III” współfinansowanego ze środków Miasta Gdyni.

-5 grudnia WARSZTATY, Temat: Koniec historii czy szansa na przetrwanie dla zachodnich liberalnych cywilizacjiAdam Jank

-12 grudnia WARSZTATY, Temat: Światy nie (nie) możliwe. O futurologiiMarcin Wróbel

-19 grudnia WYKŁAD, Temat: Nadczłowiek, postczłowiek czy człowiek ?dr Paweł Fortuna, Jolanta Pisarek

Link do materiału filmowego z wykładu.

Zapraszamy na wykład podsumowujący tegoroczne filozofowanie. Było już o sztucznej inteligencji, o sztuce, o techno-utopiach w kulturze, o klimacie. Jesienią rozmawialiśmy miedzy innymi o poszukiwaniu arche, o kryzysie replikacyjnym, o dialogu i o tym czy można usprawnić nasze dyspozycje moralne za pomocą biotechnologii. Tym razem porozmawiamy o tym co nas czeka i kim jesteśmy dzisiaj: nadczłowiekiem, postczłowiekiem czy człowiekiem…

dr Paweł Fortuna, Jolanta Pisarek – – Dr Paweł Fortuna – psycholog, wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego i Instytucie Psychologii KUL, mentor i trener biznesu, społecznik, kompozytor muzyki filmowej i ilustracyjnej, członek ZAiKS, pomysłodawca PSINEMA oraz – Jolanta Pisarek – psycholog, miłośniczka kina i festiwali filmowych, specjalista od wyszukiwania filmów bogato ilustrujących zagadnienia psychologiczne w projekcie PSINEMA. Najlepiej czuje się w kinie i terenie – w pracy u podstaw.

Miejsce: Konsulat Kultury, ul. Jana z Kolna 25, godz: 18:00 – 20:00. Wstęp wolny.

Naszym Mecenasem jest Miasto Gdynia

Zachęcamy do śledzenia dalszych informacji

Organizatorzy

Partnerzy

Patroni