Wszystko jest filozofią – rozmowy niekontrolowane

O projekcie

Nasz cykl to w pierwszej kolejności otwarte dyskusje filozoficzne realizowane w przestrzeni Cafe Księgarni Vademecum w Gdyni. Inspirację stanowi sprawdzona formuła Sokrates Cafe, w której uczestnicy na początku wybierają temat dyskusji w drodze głosowania. Rozmowa jest moderowana, uczestnicy starają się posługiwać zrozumiałym językiem, unikać specjalistycznego słownictwa i bezpośrednich odniesień do prac filozoficznych. Chodzi o filozofowanie zgodne z rozumem, “który jest najlepszym doradcą”, jak mawiał Sokrates na ateńskim rynku. Taka formuła daje unikalną szansę na aktywizację osób, które na co dzień być może nie mają kontaktu z filozofią jako dyscypliną wiedzy.

“Wszystko jest filozofią – rozmowy niekontrolowane” to również seria spotkań z polskimi filozofami i naukowcami, którzy aktualnie zajmują się pracą akademicką i popularyzacją wiedzy w innej formie (książki, czasopisma naukowe).

Spotkania z filozofami

Dr Sebastian Duda – Reformacja. Rewolucja Lutra, 21 grudnia 2017 [ galeria zdjęć ]
Luter – po lekturze listów św. Pawła i dzieł św. Augustyna – przeżył wyzwalające doświadczenie. W przeczytanych pismach dostrzegł koncept absolutnego usprawiedliwienia grzesznika przez wiar w zbawczą moc śmierci Chrystusa. Okazało się, że odkrycie to nie tylko dla niego miało charakter wyzwalający. Taka była podstawowa przyczyna sukcesu reformacji, choć przewrót ów nie zlikwidował egzystencjalnego lęku. Jednak Luter i inni reformatorzy zaczęli go nieco inaczej interpretować. Okazało się, że interpretacja ta mocno wpłynęła na kształtowanie się nowożytnej antropologii filozoficznej.

Dr Iwona Krupecka – Ciemna strona nowoczesności, 14 grudnia 2017 [ galeria zdjęć ]
Lata 70-te XX wieku to moment wyłonienia się w Ameryce Łacińskiej nurtu filozofii wyzwolenia – krytycznego wobec spuścizny europejskiej filozofii, ujmującego myśl jako zawsze usytuowaną i kontekstową. Naczelną kategorią interpretacyjną staje się opozycja centrum/peryferie. Z tej perspektywy, naznaczonej doświadczeniem podboju, zniszczenia, wykluczenia myśli rodzimej i rodzimych praktyk, europejski projekt nowoczesności jawi się jako z konieczności związany z kolonializmem. Celem spotkania będzie uchwycenie głównych tez ruchu, w odniesieniu do idei nowoczesności, a także określenie jego potencjału filozoficznego.

Dr Łukasz Lamża i dr Mateusz Hohol – Duch w maszynie, 19 października 2017 [ galeria zdjęć ]
Czym jest ciało, a czym umysł? Jak są ze sobą powiązane? Co może nam o nich powiedzieć współczesna nauka i filozofia? Dr Łukasz Lamża oraz dr Mateusz Hohol – nasi kolejni goście w cyklu „Wszystko jest filozofią – rozmowy niekontrolowane” – pomogą nam odpowiedzieć na te pytania.

Prof. Agata Bielik-Robson – Nowoczesność a religia, 1 września 2017 [ galeria zdjęć ]
Agata Bielik-Robson – pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz jako profesor Jewish Studies na Wydziale Teologii i Religioznawstwa w University of Nottingham. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów w językach polskim, niemieckim i angielskim oraz osiem książek. Zajmuje się współczesną filozofią podmiotu, teorią literatury oraz filozofią religii, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa żydowskiego. Mieszka w Warszawie i w Nottingham.

Dr Anna Dziedzic – Filozofia Edwarda Abramowskiego, 20 czerwca 2017 [ galeria zdjęć ]
“Pisma filozoficzno-psychologiczne” Edwarda Abramowskiego, wybór, przedmowa i opracowanie Anna Dziedzic. Seria ‘Klasycy Polskiej Nowoczesności’, wyd. Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2016

Dr Andrzej Karalus – Archeologia nowoczesności, 11 maja 2017 [ galeria zdjęć ]
Czym jest nowoczesność? Wraz z Andrzejem Karalusem zrekonstruujemy zasadniczą ideę i projekt nowoczesności. Archeologia nowoczesności obejmie jej intelektualne źródła i filozoficzne artykulacje, napędzane przez tak ważne pojęcia, jak „walka o uznanie”, „emancypacja” oraz „postęp”. Zastanowimy się też nad kontrowersjami związanymi z projektem nowoczesności, a dotyczącymi takich ważnych kwestii jak: równość, globalna sprawiedliwość, kosmopolityzm czy tolerancja.

Dr Artur Szutta – Intuicje moralne, 22 kwietnia 2017 [ galeria zdjęć ]
– Czym są nasze moralne intuicje? Czy to właśnie dzięki nim poznajemy a tym samym odróżniamy obiektywne dobro i zło? A może moralne intuicje to jedynie nasza projekcja czegoś, co realnie nie istnieje? – pyta i jednocześnie zapowiada spotkanie Artur Szutta.

Vademecum Filozoficzne

Vademecum Filozoficzne #16, 28 grudnia 2017
– Czym jest przeznaczenie?
– Jaką rolę pełni dzisiaj mit?
– Czy istnieją obiektywne warunki bycia szczęśliwym? (temat dyskusji)

Vademecum Filozoficzne #15, 7 grudnia 2017
– Czym jest miłość? (temat dyskusji)
– Czy cel uświęca środki?
– Czym dzisiaj jest wojna?

Vademecum Filozoficzne #14, 16 listopada 2017
– Czym dzisiaj jest wojna?
– Co sprawia, że dany obiekt staje się dziełem sztuki?
– Czy powinniśmy dyskutować ze wszystkimi? (temat dyskusji)

Vademecum Filozoficzne #13, 2 listopada 2017
– Czym jest przeszczep głowy? Czy to postęp?
– Co zyskujemy dzięki chorobie? (temat dyskusji)
– Czym jest rozum?

Vademecum Filozoficzne #12, 26 października 2017
– Czym jest miłość?
– Czy “co mnie nie zabije, to mnie wzmocni”?
– Czy przypadek istnieje? (temat dyskusji)

Vademecum Filozoficzne #11, 12 października 2017
– Czym jest dzieło sztuki?
– Czy krzesło zawsze jest krzesłem?
– Kto jest dzisiaj bohaterem? (temat dyskusji)

Vademecum Filozoficzne #10, 28 września 2017
– Czym jest dzisiaj życie prywatne? (temat dyskusji)
– Czy powinniśmy kolonizować inne planty?
– Czy opieka społeczna zniechęca do pracy?

Vademecum Filozoficzne #9, 14 września 2017
– Czy egoizm to cnota?
– Czy powinniśmy kłamać?
– Czym jest wolność? (temat dyskusji)

Vademecum Filozoficzne #8, 28 czerwca 2017
– Czym jest szczęście?
– Czy powinniśmy zjadać zwierzęta?
– Czym jest życie? (temat dyskusji)

Vademecum Filozoficzne #7, 14 czerwca 2017
– Czym jest czas?
– Dlaczego własność prywatna uważana jest za świętość? (temat dyskusji)
– Czy powinniśmy dyskutować ze wszystkimi?

Vademecum Filozoficzne #6, 31 maja 2017
– Czy historia może się skończyć? (temat dyskusji)
– Czym jest prawda?
– Jaką funkcję powinna pełnić kara?

Vademecum Filozoficzne #5, 17 maja 2017
– Jakie jest współczesne tabu?
– Czym jest dzieło sztuki?
– Co znacząco wpływa na nasze postrzeganie świata? (temat dyskusji)

Vademecum Filozoficzne #4, 26 kwietnia 2017
– Czy powinniśmy zjadać zwierzęta?
– Czy może istnieć i funkcjonować społeczeństwo bez religii? (temat dyskusji)
– Czy powinniśmy kolonizować inne planety?

Vademecum Filozoficzne #3, 12 kwietnia 2017 [ galeria zdjęć ]
– Czy mamy wolną wolę? (temat dyskusji)
– Czy możliwe jest stworzenie / odkrycie naukowej teorii wszystkiego?
– Czy może istnieć i funkcjonować społeczeństwo bez religii?

Vademecum Filozoficzne #2, 22 marca 2017
– Czy powinien istnieć jeden uniwersalny język?
– Czy powinniśmy klonować ludzi?
– Czy wartości moralne są uniwersalne? (temat dyskusji)

Vademecum Filozoficzne #1, 8 marca 2017 [ galeria zdjęć ]
– Czy mamy wolną wolę?
– Czy powinniśmy zjadać zwierzęta i rośliny?
– Czy sztuka współczesna zatraciła pojęcie piękna? (temat dyskusji)

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Gdyni.

Organizator


Partnerzy


Patroni medialni