Warsztaty będą dotyczyły problemu atrybucji, percepcji i interpretacji cudzego życia psychicznego. Wstępu do rozważań dostarczą teksty
T. Nagela i P. Godfrey- Smitha, dotyczące konceptualizacji życia mentalnego radykalnie od nas odmiennych gatunków (np. nietoperzy, ośmiornic). Następnie przedstawimy główne tezy książki “Obce krajobrazy. Interpretacja zaburzonych umysłów” Jonathana Glovera. Brytyjski filozof mierzy się w niej z pytaniami o możliwość i granice rozumienia umysłów osób o niestandardowym uposażeniu
psychicznym, takim jak schizofrenia czy autyzm.

Gość:
dr Paweł Pijas – doktor filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii UG, absolwent Kolegium MISH KUL i Wydziału Filozofii KUL.

Projekt “Wszystko jest filozofią 2.3” realizujemy dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Gdyni.

Naszymi patronami medialnymi są: Instytut Filozofii UG, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Fundacja H+P, FTB, Teatr Gdynia Główna, GCK Konsulat Kultury

Wstęp wolny. Zapisy
@cafevademecum
ksiegarnia@vademecumgdynia.org

About Author