Wszystko jest filozofią 2.2

Wszystko jest filozofią 2.2
Kluczem łączącym spotkania w 2022 roku będzie filozofia w życiu codziennym. Zaplanowaliśmy 17 warsztatów  i panel dyskusyjny.
Opowiemy o różnych dyscyplinach filozofii współczesnej, koncentrujących się na rozumieniu i wyjaśnianiu problematyki codzienności.
Zaprosimy do dyskusji o naturze istnienia oraz naturze wiedzy i sposobów jej zdobywania. Zastanowimy się nad tym gdzie biegnie granica między ciałem a umysłem, podejmiemy zagadnienia związane z filozofią umysłu, filozofią przyrody. Porozmawiamy o społecznych skutkach pandemii.
Na koniec mamy nadzieję wspólnie z uczestnikami poszukać odpowiedzi na pytanie jak tworzyć nowoczesny obraz świata i czy możliwy jest dialog nauki, filozofii i religii?

Kalendarz spotkań:

16.03.2022 godz: 18:00- 20:00
Warsztaty filozoficzne w Cafe Księgarni Vademecum
Temat: Trzy teorie umysłu Gość:  -Marcin Wróbel – absolwent studiów doktoranckich Filozofii i Socjologii Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego. Filozof z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. Naukowo zajmuje się logiką i działaniem ludzkiego mózgu.
Jest lokalnym animatorem kultury i moderatorem merytorycznym naszego projektu od 2019 roku.

Link do filmu ze spotkania.

28.03.2022 godz: 18:00- 20:00
Warsztaty filozoficzne w Cafe Księgarni Vademecum
Temat: Moralne życie zwierząt Gość: Adam Jank (ur. 1991) – Filozof. Prezes Fundacji Humanity Plus Philosophy, redaktor naczelny “Radykalnego słonia”. Interesuje się filozofią języka, filozofią nauki oraz filozofią umysłu. Miłośnik kotów i medytacji. Mieszka w Gdyni.

Link do filmu ze spotkania.

09.05.2022, godz: 18:00- 20:00 Warsztaty filozoficzne o mieście szczęśliwym w Cafe Księgarni Vademecum.
Temat: Wychylone w przyszłość. Jak zmienić świat na lepsze.
Goście: – Joanna Erbel – socjolożka, działaczka miejska, ekspertka do spraw mieszkaniowych. Założycielka Fundacji Blisko zajmującej się wspieraniem aktywności lokalnych i tworzeniem wiedzy na temat innowacji mieszkaniowych.Koordynowała prace nad przygotowaniem polityki mieszkaniowej i programu Mieszkania2030 dla miasta stołecznego Warszawy. W latach 2017-2020 zajmowała się tematem innowacji mieszkaniowych w PFR Nieruchomości.
– Adam Chyliński – badacz miejski, autor, edukator. Założyciel butikowej agencji The Placemaker, zajmującej się wzmacnianiem lokalnych społeczności poprzez włączanie mieszkańców w procesy budowania wartościowych miejsc. Współpracuje m.in. z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich i UrbanLab Gdynia. Przez kilka lat związany był z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie prowadził badania na temat miast szczęśliwych.
– Joanna Krukowska – socjolożka, badaczka społeczna projektów m.in. z sektora kultury, społeczności lokalnych, foodsharingu, adaptacji do zmian klimatu. Kierowniczka UrbanLab Gdynia, zarządza działaniami i rozwojem gdyńskiego UrbanLabu. Aktywnie włączona merytorycznie w obszar adaptacji do zmian klimatu. Członkini Zespołu Klimat30 przy Prezydencie Miasta Gdyni.

Link do filmu ze spotkania.

18.05.2022 godz: 18:00- 20:00
Warsztaty filozoficzne w Cafe Księgarni Vademecum
Temat: Nieznośna powszechność bycia.

Gość: – Jan Kalinowski, filozof, informatyk, podróżnik, od niedawna mieszkaniec Gdyni. W Cafe księgarni Vademecum prowadzi spotkania filozoficznego klubu książki “Filozofia człowieka w czasach kryzysu samopoznania”. 

Link do filmu ze spotkania.

27.05.2022 godz: 18:00- 20:00
Warsztaty filozoficzne w Muzeum Miasta Gdyni Temat: Czy możliwy jest świat bez zła?
Gość:
– prof. Sławomir Leciejewski -jest absolwentem fizyki, filozofii i teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2002 roku na podstawie rozprawy Obserwator w kosmologii antropicznej uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, a w 2014 roku na podstawie monografii Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych uzyskał stopień doktora habilitowanego. Publikuje prace z filozofii nauki (kosmologii) i techniki oraz metodologii nauk przyrodniczych. Aktualnie interesuje go również filozofia informatyki oraz relacje nauka-religia.

Link do filmu ze spotkania.

02.06.2022 godz: 18:00- 20:00
Warsztaty filozoficzne w Cafe Księgarni Vademecum
Temat: Kategorie rasowe a nauka. Gość: – dr Joanna Karolina Malinowska – Filozofka, adjunktka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2021 roku rozpoczęła trzyletni projekt badawczy pt. „Kategoria rasy w filozofii medycyny: konceptualizacja i użycie kategorii rasy w badaniach biomedycznych i opiece zdrowotnej”, wspierany przez Narodowe Centrum Nauki. Przedmiotem jej badań jest szeroko pojęta filozofia nauki, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii medycyny, filozofii neuronauk oraz filozofii psychologii. Bada powiązania między tymi obszarami i pytaniami z zakresu bioetyki, epistemologii, ontologii i metodologii. Publikowała w takich czasopismach, jak SyntheseAmerican Journal of BioethicsInternational Journal of Social Robotics i Minds and Machines.

Link do filmu ze spotkania.

15.06.2022 godz: 18:00- 20:00………….ODWOŁANE
Warsztaty filozoficzne w Cafe Księgarni Vademecum Temat: Ciało aktora w przestrzeni teatralnej Gość:
– dr Joanna Lisiewicz – polonistka, teoretyk literatury, historyk teatru. Jest prelegentką na wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, członkinią zespołu badań nad twórczością S. Becketta na UG, autorką książki “Milczenie w teatrze s.Becketta i T.Różewicza”.

28.06.2022 godz: 18:00 – 20:00

Warsztaty filozoficzne w Cafe Księgarni Vademecum

Temat: Trzy teorie świadomości

Gość: Marcin Wróbel

Link do filmu ze spotkania.

05.07.2022 godz: 18:00- 20:00
Warsztaty filozoficzne w Cafe Księgarni Vademecum Temat: Sarmacka filozofia polityki dzisiaj Gość:
– dr Paweł Pijas – doktor filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent Kolegium MISH KUL i Wydziału Filozofii KUL. Zainteresowania badawcze: etyka, epistemologia, historia filozofii (M. Scheler, F. Nietzsche, B. Williams), metafilozofia.

Link do filmu ze spotkania.

16.07.2022 godz: 15:00 – 16.15

Spotkanie w ramach projektu “Wszystko jest filozofią 2.2” Globaltica, Park Kolibki.

Temat: Kokugaku jako narzędzie konstrukcji tożsamości japońskiej.

Gość:

– dr Renata Iwicka z KPSC UJ

Link do filmu ze spotkania.

27.07.2022 godz: 18:00 – 20:00

Warsztaty filozoficzne w Cafe Księgarni Vademecum

Temat: Prawy umysł. Co psychologia moralności mówi o podziałach społecznych?

Gość: Adam Jank – Filozof. Prezes Fundacji Humanity Plus Philosophy, redaktor naczelny “Radykalnego słonia”. Interesuje się filozofią języka, filozofią nauki oraz filozofią umysłu. Miłośnik kotów i medytacji. Mieszka w Gdyni.

26.08 godz: 15:00

Spotkanie w ramach projektu “Wszystko jest filozofią 2.2” Nagroda Literacka GdyniaMuzeum Miasta Gdyni.

Temat: O społecznych skutkach pandemii czyli o tym co nam zabrała a co nam dała pandemia ?

Goście:

– dr hab. Hanna Bojar

– dr Marta Karkowska

Warsztaty w ramacprojektu “Wszystko jest filozofią 2.2″ współfinansowanego ze środków Miasta Gdyni.

28.08 godz: 15:30

Spotkanie w ramach projektu “Wszystko jest filozofią 2.2” Nagroda Literacka GdyniaMuzeum Miasta Gdyni.

Temat: Czy nauka i religia wchodzą w nieunikniony konflikt?

Goście:

– dr hab Artur Szutta

– dr Paulina Tendera

– dr Paweł Pijas

– dr Andrzej Karalus

Link do filmu ze spotkania.

Warsztaty w ramacprojektu “Wszystko jest filozofią 2.2″ współfinansowanego ze środków Miasta Gdyni.

Organizator:

Patroni i Partnerzy:

Wesprzyj kulturę!

10 1020 4900 0000 8102 3090 9604 - numer naszego konta fundacyjnego. Dzięki!

Kontakt

ksiegarnia@vademecumgdynia.org Fundacja Vademecum ul. Morska 69/6 81-323 Gdynia