Wszystko jest filozofią 2.2

Wszystko jest filozofią 2.2
Kluczem łączącym spotkania w 2022 roku będzie filozofia w życiu codziennym. Zaplanowaliśmy 17 warsztatów  i panel dyskusyjny.
Opowiemy o różnych dyscyplinach filozofii współczesnej, koncentrujących się na rozumieniu i wyjaśnianiu problematyki codzienności.
Zaprosimy do dyskusji o naturze istnienia oraz naturze wiedzy i sposobów jej zdobywania. Zastanowimy się nad tym gdzie biegnie granica między ciałem a umysłem, podejmiemy zagadnienia związane z filozofią umysłu, filozofią przyrody. Porozmawiamy o społecznych skutkach pandemii.
Na koniec mamy nadzieję wspólnie z uczestnikami poszukać odpowiedzi na pytanie jak tworzyć nowoczesny obraz świata i czy możliwy jest dialog nauki, filozofii i religii?

Kalendarz spotkań:

16.03.2022 godz: 18:00- 20:00
Warsztaty filozoficzne w Cafe Księgarni Vademecum
Temat: Trzy teorie umysłu.

Gość: 

-Marcin Wróbel – absolwent studiów doktoranckich Filozofii i Socjologii Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego. Filozof z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. Naukowo zajmuje się logiką i działaniem ludzkiego mózgu.
Jest lokalnym animatorem kultury i moderatorem merytorycznym naszego projektu od 2019 roku.

Link do filmu ze spotkania.

28.03.2022 godz: 18:00- 20:00
Warsztaty filozoficzne w Cafe Księgarni Vademecum
Temat: Moralne życie zwierząt

Gość: 

Adam Jank (ur. 1991) – Filozof. Prezes Fundacji Humanity Plus Philosophy, redaktor naczelny “Radykalnego słonia”. Interesuje się filozofią języka, filozofią nauki oraz filozofią umysłu. Miłośnik kotów i medytacji. Mieszka w Gdyni.

Link do filmu ze spotkania.

09.05.2022, godz: 18:00- 20:00 Warsztaty filozoficzne o mieście szczęśliwym w Cafe Księgarni Vademecum.
Temat: Wychylone w przyszłość. Jak zmienić świat na lepsze.

Goście:

– Joanna Erbel – socjolożka, działaczka miejska, ekspertka do spraw mieszkaniowych. Założycielka Fundacji Blisko zajmującej się wspieraniem aktywności lokalnych i tworzeniem wiedzy na temat innowacji mieszkaniowych.Koordynowała prace nad przygotowaniem polityki mieszkaniowej i programu Mieszkania2030 dla miasta stołecznego Warszawy. W latach 2017-2020 zajmowała się tematem innowacji mieszkaniowych w PFR Nieruchomości.
– Adam Chyliński – badacz miejski, autor, edukator. Założyciel butikowej agencji The Placemaker, zajmującej się wzmacnianiem lokalnych społeczności poprzez włączanie mieszkańców w procesy budowania wartościowych miejsc. Współpracuje m.in. z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich i UrbanLab Gdynia. Przez kilka lat związany był z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie prowadził badania na temat miast szczęśliwych.
– Joanna Krukowska – socjolożka, badaczka społeczna projektów m.in. z sektora kultury, społeczności lokalnych, foodsharingu, adaptacji do zmian klimatu. Kierowniczka UrbanLab Gdynia, zarządza działaniami i rozwojem gdyńskiego UrbanLabu. Aktywnie włączona merytorycznie w obszar adaptacji do zmian klimatu. Członkini Zespołu Klimat30 przy Prezydencie Miasta Gdyni.

Link do filmu ze spotkania.

18.05.2022 godz: 18:00- 20:00
Warsztaty filozoficzne w Cafe Księgarni Vademecum
Temat: Nieznośna powszechność bycia.

Gość:

– Jan Kalinowski, filozof, informatyk, podróżnik, od niedawna mieszkaniec Gdyni. W Cafe księgarni Vademecum prowadzi spotkania filozoficznego klubu książki “Filozofia człowieka w czasach kryzysu samopoznania”. 

Link do filmu ze spotkania.

27.05.2022 godz: 18:00- 20:00
Warsztaty filozoficzne w Muzeum Miasta Gdyni

Temat: Czy możliwy jest świat bez zła?
Gość:
– prof. Sławomir Leciejewski -jest absolwentem fizyki, filozofii i teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2002 roku na podstawie rozprawy Obserwator w kosmologii antropicznej uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, a w 2014 roku na podstawie monografii Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych uzyskał stopień doktora habilitowanego. Publikuje prace z filozofii nauki (kosmologii) i techniki oraz metodologii nauk przyrodniczych. Aktualnie interesuje go również filozofia informatyki oraz relacje nauka-religia.

Link do filmu ze spotkania.

02.06.2022 godz: 18:00- 20:00
Warsztaty filozoficzne w Cafe Księgarni Vademecum
Temat: Kategorie rasowe a nauka.

Gość:

– dr Joanna Karolina Malinowska – Filozofka, adjunktka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2021 roku rozpoczęła trzyletni projekt badawczy pt. „Kategoria rasy w filozofii medycyny: konceptualizacja i użycie kategorii rasy w badaniach biomedycznych i opiece zdrowotnej”, wspierany przez Narodowe Centrum Nauki. Przedmiotem jej badań jest szeroko pojęta filozofia nauki, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii medycyny, filozofii neuronauk oraz filozofii psychologii. Bada powiązania między tymi obszarami i pytaniami z zakresu bioetyki, epistemologii, ontologii i metodologii. Publikowała w takich czasopismach, jak SyntheseAmerican Journal of BioethicsInternational Journal of Social Robotics i Minds and Machines.

Link do filmu ze spotkania.

15.06.2022 godz: 18:00- 20:00………….ODWOŁANE
Warsztaty filozoficzne w Cafe Księgarni Vademecum

Temat: Ciało aktora w przestrzeni teatralnej

Gość:

– dr Joanna Lisiewicz – polonistka, teoretyk literatury, historyk teatru. Jest prelegentką na wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, członkinią zespołu badań nad twórczością S. Becketta na UG, autorką książki “Milczenie w teatrze s.Becketta i T.Różewicza”.

28.06.2022 godz: 18:00 – 20:00

Warsztaty filozoficzne w Cafe Księgarni Vademecum

Temat: Trzy teorie świadomości

Gość: Marcin Wróbel

Link do filmu ze spotkania.

05.07.2022 godz: 18:00- 20:00
Warsztaty filozoficzne w Cafe Księgarni Vademecum Temat: Sarmacka filozofia polityki dzisiaj Gość:
– dr Paweł Pijas – doktor filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent Kolegium MISH KUL i Wydziału Filozofii KUL. Zainteresowania badawcze: etyka, epistemologia, historia filozofii (M. Scheler, F. Nietzsche, B. Williams), metafilozofia.

Link do filmu ze spotkania.

16.07.2022 godz: 15:00 – 16.15

Spotkanie w ramach projektu “Wszystko jest filozofią 2.2” Globaltica, Park Kolibki.

Temat: Kokugaku jako narzędzie konstrukcji tożsamości japońskiej.

Gość:

– dr Renata Iwicka z KPSC UJ

Link do filmu ze spotkania.

27.07.2022 godz: 18:00 – 20:00

Warsztaty filozoficzne w Cafe Księgarni Vademecum

Temat: Prawy umysł. Co psychologia moralności mówi o podziałach społecznych?

Gość:

– Adam Jank – Filozof. Prezes Fundacji Humanity Plus Philosophy, redaktor naczelny “Radykalnego słonia”. Interesuje się filozofią języka, filozofią nauki oraz filozofią umysłu. Miłośnik kotów i medytacji. Mieszka w Gdyni.

Link do filmu ze spotkania.

26.08 godz: 15:00

Spotkanie w ramach projektu “Wszystko jest filozofią 2.2” Nagroda Literacka GdyniaMuzeum Miasta Gdyni.

Temat: O społecznych skutkach pandemii czyli o tym co nam zabrała a co nam dała pandemia ?

Goście:

– dr hab. Hanna Bojar

– dr Marta Karkowska

Link do filmu ze spotkania.

Warsztaty w ramacprojektu “Wszystko jest filozofią 2.2″ współfinansowanego ze środków Miasta Gdyni.

28.08 godz: 15:30

Spotkanie w ramach projektu “Wszystko jest filozofią 2.2” Nagroda Literacka GdyniaMuzeum Miasta Gdyni.

Temat: Czy nauka i religia wchodzą w nieunikniony konflikt?

Goście:

– dr hab Artur Szutta

– dr Paulina Tendera

– dr Paweł Pijas

– dr Andrzej Karalus

Link do filmu ze spotkania.

22.09 godz: 18:00 – 19:30

Warsztaty filozoficzne w Cafe Księgarni Vademecum

Temat: Teozofia w Polsce. Organizacje i idee.

Gość:

– dr Karolina Maria Hess – adiunkt badawczy w KPSC UJ. Absolwentka pedagogiki, etnologii, filozofii, doktorantka socjologii.

Link do filmu ze spotkania.

29.09 godz: 18:00 – 19:30

Warsztaty filozoficzne w Cafe Księgarni Vademecum

Temat: Idea racjonalności w życiu codziennym.

Gość:

– Jakub Walicki – absolwent studiów doktoranckich w dziedzinie filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Link do filmu ze spotkania.

24.11 godz: 18:00 – 19:30

Warsztaty filozoficzne w Teatrze Gdynia Główna

Temat: Galileusz i kwestia ruchomości ziemi.

Gość:

– Marcin Wróbel – absolwent studiów doktoranckich Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zapraszamy na wędrówkę po filozoficznych koncepcjach nieba, ziemi i ciał niebieskich od Talesa do Keplera. W tle dwa procesy Galileusza i jego naukowa krucjata przeciwko Jezuitom.
Mało fizyki, dużo filozofii.

Link do filmu ze spotkania.

1.12 godz: 18:00 – 19:30

Warsztaty filozoficzne w Cafe Księgarni Vademecum

Temat: Sztuka argumentacji.
Warsztat o krytycznym myśleniu.

Gość:

– Adam Jank – filozof, prezes Fundacji Humanity Plus Philosophy, redaktor naczelny “Radykalnego słonia”.

Krytyczne myślenie to jedna z podstawowych kompetencji, jakie można opanować i poprawić dzięki filozofowaniu. Celem tego spotkania będzie przybliżenie zasad sztuki argumentacji. Przyjrzymy się formalnej analizie argumentów, a także spojrzymy na nie z punktu widzenia retoryki oraz wywierania wpływu społecznego.

Link do filmu ze spotkania.

8.12 godz: 18:00 – 19:30

Warsztaty filozoficzne w Teatrze Gdynia Główna

Temat: Ciało aktora w przestrzeni teatralnej.

Gość:

– Alicja Bral – doktor nauk humanistycznych, z podwójnym dyplomem. W 2010 roku obroniła zdobyła tytuł doktora, ze specjalnością historyk teatru na Uniwersytecie Gdańskim.

Zajęcia warsztatowe poświęcone dyskusji na temat kluczowych koncepcji funkcjonowania aktora na scenie. Od czasów Wielkiej Reformy Teatralnej
pojawiło się wiele teorii wykorzystania lub zanegowania fizycznych i mentalnych dyspozycji aktora w procesie adaptacji scenicznej oraz gry scenicznej. W tej historycznej polemice głos zabrali wielcy inscenizatorzy jak Stanisławski, Meyerhold, Craig, Brecht czy Kantor, zarówno poprzez swoje inscenizacje, jak i teksty teoretyczne. Dyskusja z uczestnikami będzie zbudowana na napięciu pomiędzy skrajnie antagonistycznymi biegunami twórczości teatralnej: naturalizmem i wyobcowaniem, indywidualnością a kolektywizmem czy wewnętrzną ekspresją a zewnętrzną sterownością.

Link do filmu ze spotkania.

30.12 godz: 17:30 – 19:00

Filozoficzne spotkanie dyskusyjne w Konsulacie Kultury Gdynia

Temat: Kłopoty z gender. Judith Butler i teoria podmiotowości.

Gość:

– Paulina Januszewska – dziennikarka Krytyki Politycznej, absolwentka rusycystyki i dokumentalistyki na Uniwersytecie Warszawskim. 

Pojęcie „gender” stało się w ostatnich latach przedmiotem ożywionej dyskusji. Podczas tego spotkania omówimy podstawowe tezy pracy „Uwikłani w płeć” J. Butler, jednej z najsłynniejszych prac teoretycznych, poruszających tematykę gender oraz teorii queer. Następnie przyjrzymy się, jak J. Butler zmieniała i aktualizowała zaproponowaną teorię performatywności w toku kolejnych debat i publikowanych prac.

Warsztaty w ramacprojektu “Wszystko jest filozofią 2.2″ współfinansowanego ze środków Miasta Gdyni.

Filmy z warsztatów udostępniamy na stronach oraz w mediach społecznościowych Organizatorów oraz Partnerów. Dostęp nieodpłatny.

Organizator:

Patroni i Partnerzy: