Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. RODO).
W związku z obowiązywaniem RODO chcemy poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.
Jako administrator przetwarzamy dane w celach związanych ze świadczeniem naszych usług, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu i przesyłania ofert handlowych, wzajemnych rozliczeń zawartych umów, przedłużenia współpracy, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi.

W każdym momencie możecie Państwo zażądać usunięcia danych z bazy danych Fundacji Vademecum wysyłając e-mail zwrotny z żądaniem. Zapewniamy, że przykładamy wszelkich starań do ochrony Państwa danych osobowych. Chcemy także poinformować, że:

1. Nasze dane kontaktowe to: Fundacja Vedemecum, ul. Morska 69/6, 81-323 Gdynia
2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Prezesem Fundacji Vademecum, kontakt: ksiegarnia@vademecumgdynia.org
3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes, w szczególności polegający na prowadzeniu działań informacyjnych w celu poprawy jakości usług.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazicie Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania.
5. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane. Dane nie będą przesyłane do państwa trzeciego.

Zgodnie z nowymi przepisami poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania przysługują Państwu dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw wobec przetwarzaniu danych oraz prawo do wniesienia skargi związanej z naruszeniem jej praw.

Z wyrazami szacunku
Emilia Smentek-  Prezes Fundacji Vademecum
Katarzyna Pułaska – Wiceprezes Fundacji Vademecum

Niniejsza wiadomość pochodzi od Cafe Księgarni Vademecum, ul. Świętojańska 5-7, 81-368 Gdynia, należącej do Fundacji Vademecum, ul. Morska 69/6, 81-323.

Dane kontaktowe to:
Fundacja Vademecum, ul. Morska 69/6, 81-323 Gdynia, NIP: 9581662752, Regon: 221862549, KRS: 0000457428
Cafe Księgarnia Vademecum, ul. Świętojańska 5-7, 81- 368 Gdynia

Akceptacja polityki prywatności