Strona Główna

logo-fundacja

Kim jesteśmy?

Fundacja Vademecum  zajmuje się animacją życia kulturalnego oraz działalnością oświatową.

Stawiamy sobie za cel promocję twórczości artystycznej oraz rozwijanie aktywności kulturalnej. Inicjujemy żywe dyskusje o literaturze i szeroko pojętej kulturze i sztuce. Promocja czytelnictwa i sztuki użytkowej, wernisaże, animacja wydarzeń kulturalnych, aktywność oświatowa – to jedne z wielu pól naszej pracy. Każdym swoim działaniem staramy się promować postawę aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz zaangażowania w sprawy społeczne.

Mamy doświadczenie w realizacji projektów artystycznych, zapał i chęć dzielenia się nimi, więc jeśli masz pomysł i szukasz partnera przyjdź do nas. Oto wybrane pola naszego działania:

  1. Tworzymy znaczące wydarzenia kulturalne adresowane do wielu odbiorców. Realizujemy spotkania autorskie, wernisaże, pokazy filmowe. Skutecznie tworzymy partnerstwa. Podejmujemy współpracę z podmiotami różnego typu, takimi jak lokalne centra kultury, jednostki samorządowe, placówki oświatowe, firmy prywatne, stowarzyszenia oraz fundacje.
  2. Upowszechniamy czytelnictwo. Fundacja Vademecum powstała na fundamencie księgarni. Szczególnie mocno zależy nam na upowszechnianiu czytelnictwa oraz wiedzy o literaturze.
  3. Realizujemy działania edukacyjne i oświatowe. Organizujemy spotkania autorskie oraz imprezy tematyczne.