Hej, robocie, umysł i inteligencja to nie wszystko: Badania nad statusem moralnym sztucznych systemów.

Jakie atrybuty musi posiadać humanoidalny robot, żeby można go było włączyć do wspólnoty moralnej, a więc rodziny, grupy pracowniczej, czy dowolnej społeczności? Czy antropomorfizowanie sztucznych systemów ma swoje granice? Jak przekonania antropocentryczne przejawiają się w świecie sztucznej inteligencji? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi za punkt wyjścia przyjmując wyniki badań interdyscyplinarnych realizowanych w Polsce w ostatnich latach. Szerszym kontekstem rozważań jest zjawisko percepcji umysłu wpływające na skłonność do nadawania statusu moralnego nie tylko robotów, ale. wszelkich jednostek.

Gość:
dr Paweł Fortuna – psycholog, wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego (MBA) i Uniwersytecie SWPS (pozytywna organizacja), adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL. Prowadzi badania na styku psychologii i kognitywistyki. Rozwija autorską koncepcję cyberpsychologii pozytywnej zorientowanej na analizę korzystnych interakcji użytkowników z technologią. Publikuje m.in. w Current Psychology, Postdigital Science and Education, czy Human Technology. Autor i współautor niemal dwudziestu książek, w tym podręcznika akademickiego „Psychologia biznesu”. Trzykrotny laureat Nagrody Teofrasta za najlepszą książkę psychologiczną. Jego ostatnia książka: „Optimum. Idea pozytywnej cyberpsychologii” (2021, Wydawnictwo Naukowe PWN) została wyróżniona główną nagrodą przez Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej. Członek ZAiKS, autor tekstów i kompozytor (największy hit: „Dziewczyna szamana”, 5 Fryderyków).

Projekt “Wszystko jest filozofią 2.3” realizujemy dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Gdyni.

Naszymi patronami medialnymi są: Instytut Filozofii UG, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Fundacja H+P, FTB, Teatr Gdynia Główna, GCK Konsulat Kultury

Wstęp wolny. Zapisy
@cafevademecum
ksiegarnia@vademecumgdynia.org

About Author