Wszystko jest filozofią 2.3

To kolejna odsłona projektu, który wraz z Wami realizujemy od 2017 roku.

Warsztaty i spotkania we “Wszystko jest filozofią 2.3” odbywają się dzięki współfinansowaniu ze środków Miasta Gdyni.

Postaramy się w tym roku pokazać, że filozofia jest dla każdego.

Opowiemy o różnych dyscyplinach filozofii współczesnej, koncentrujących się na rozumieniu i wyjaśnianiu problematyki codzienności. Za prof. filozofii Lilianą Kiejzik “…chemia pozwala zamienić jedną rzecz w drugą. Ale żebyśmy mogli to zrobić, najpierw musimy poznać istotę tej rzeczy. A to jest możliwe tylko dzięki filozofii” . Dlatego porozmawiamy niedługo m.in. o emocjach, wpływie społecznym, manipulacji, logice praktycznej, o relacjach społeczności LGBTQ+ ze społeczeństwem większościowym, o stoicyzmie, o epistemologii wojny, o tradycji, o przebaczeniu.

REZERWACJA MIEJSC:

58 6611541 lub ksiegarnia@vademecumgdynia.org

26.04.2023 środa  Godz: 18:00- 19:30 w Cafe Księgarni Vademecum

Temat: Czym są emocje?

Gość: Adam Jank – mgr filozofii, student I stopnia w SWPS, moderator merytoryczny “Wszystko jest filozofią” od 2017 roku. Interesuje się literaturą, grami wideo i retoryką.

O emocjach w podejściu filozoficznym i psychologicznym. Czy zwierzęta odczuwają emocje? Czy emocje wspierają poznanie moralne? Czy raczej mogą nas odciągnąć od racjonalnego podejmowania decyzji? 

Link do filmu ze spotkania (you tube).

04.05.2023 czwartek  Godz: 18:00 stream on line z Adamem Jankiem
Live: https://www.youtube.com/c/FilozofiaTakBardzo

Temat: David Hume – szkocki filozof, historyk i ekonomista ceniony głównie za jego przemyślenia dotyczące metodologii nauk empirycznych i rozróżnienie sądów o faktach i wartościach.

Gość: Pylyp Bilyi – doktorant w szkole doktorskiej Uniwersytetu śląskiego w Katowicach. Zainteresowania: filozofia, socjologia, literatura rosyjska, fotografia. Streamer, popularyzator filozofii na kanale YouTube “Filozofia Tak Bardzo”.

Link do filmu ze spotkania (you tube).

17.05.2023 środa  Godz: 18:00- 19:30 w Cafe Księgarni Vademecum

Temat: Podróż po niejednoznacznych pojęciach prawdy, fałszu, szczerości i kłamstwa.
Elementy pragmatyki logicznej, które okazują się potrzebne na co dzień i trudniejsze w użyciu, niż nam się wydaje…

Gość: Marcin Wróbel- absolwent studiów doktoranckich Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutu Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego. Filozof z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. Naukowo zajmuje się logiką i działaniem ludzkiego mózgu.

Link do filmu ze spotkania (You Tube).

06.06.2023/ środa Godz: 18:00- 19:30 w Cafe Księgarni Vademecum

Temat: O tradycji jako ważnym punkcie odniesienia kilku stanowisk z zakresu filozofii politycznej. Odmiennie rozumiane m.in. komunitaryzm, konserwatyzm, tradycjonalizm stają się źródłem nieporozumień. Analizę pojęcia tradycji utrudniają także bieżące spory polityczne, w których jest ono przywoływane. 

Gość: dr Paweł Pijas – doktor filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii UG, absolwent Kolegium MISH KUL i Wydziału Filozofii KUL. 

21.06.2023/ środa Godz: 18:00 – 19:30 w Cafe Księgarni Vademecum

Temat: Czy potrzebujemy edukacji religijnej.

Gość: dr Szymon Dąbrowski kierownik Pracowni Badań nad Kulturą i Religią Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego w Gdańsku, redaktor tematyczny czasopisma naukowego „Karto-Teka Gdańska”. Jest autorem wielu publikacji z zakresu filozofii edukacji, pedagogiki religii i badań międzykulturowych a także organizator i współorganizatorem konferencji, sympozjów oraz seminariów naukowych.

Link do filmu ze spotkania (You Tube).

4.07.2023/ wtorek Godz: 18:00 – 19:30 w Cafe Księgarni Vademecum

Temat: Estetyka codzienności – o roli estetyki w dążeniu do dobrego życia.

Gość: dr Monika Bokiniec filozofka, socjolożka, tłumaczka. Pracuje na Uniwersytecie Gdańskim w Zakładzie Estetyki i Filozofii Kultury oraz w redakcji międzynarodowego czasopisma Estetika.

Link do filmu ze spotkania You Tube).

09.08.2023/ środa Godz: 18:00 – 19:30 w Cafe Księgarni Vademecum

Temat: Filozofia hermeneutyczna i jej wrogowie.

Gość: Konrad Woźniak: Łodzianin z pochodzenia, od wielu lat mieszka w Niemczech. Absolwent historii na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Naukowo zajmuje się przede wszystkim stosunkami polsko- żydowskimi i szeroko pojętą historią idei, lecz dwie jego największe pasje to filozofia i literatura. Uwielbia twórczość Thomasa Pynchona i Fiodora Dostojewskiego, „Fausta” Goethego oraz Jacka Dukaja.

Link do filmu ze spotkania (You Tube).

26.08.2023/ środa Godz: 15:30 – 16:30 w Muzeum Miasta Gdyni.

Temat: O sobie: Cała siła autobiografii.

Goście: Łukasz Mikołajewski oraz Dorota Kotas, Olga Górska, Patryk Pufelski

Spotkanie odbywa się podczas Festiwalu Miasto Słowa i Nagrody Literackiej Gdynia.

27.08.2023/ środa Godz: 14:00 – 15:30 w Muzeum Miasta Gdynia

Temat: Przebaczenie.

Goście: ksiądz Krzysztof Niedałtowski, prof. Jacek Leociak, dr Andrzej Karalus

Spotkanie odbywa się podczas Festiwalu Miasto Słowa i Nagrody Literackiej Gdynia.

Link do filmu ze spotkania (You Tube).

Wesprzyj kulturę!

10 1020 4900 0000 8102 3090 9604 - numer naszego konta fundacyjnego. Dzięki!

Kontakt

ksiegarnia@vademecumgdynia.org Fundacja Vademecum ul. Morska 69/6 81-323 Gdynia