Dociekania filozoficzne profesora Globusa


Projekt “Dociekania filozoficzne profesora Globusa” skierowany był do dzieci w wieku od 5 do 10 roku życia. Obejmował cykl ośmiu warsztatów filozoficznych poruszających tematy etyczne, takie jak: dobro, zło, prawda, miłość, przyjaźń i nadzieja.

Warsztaty filozoficzne mają na celu nauczyć dzieci samodzielnego myślenia, tolerancji i szacunku wobec poglądów drugiego człowieka. Chodzi nam o ukształtowania moralnego charakteru dziecka. Chcemy również pokazać rodzicom, że filozofia i rozmowa to ważny punkt odniesienia w wychowaniu dziecka i że nie musi się wiązać ze skostniałą formą czy nudą. My zaproponujemy dzieciom naukę w formie zabawy, otwartej dyskusji, malowania, teatru i improwizacji.

W warsztatach zostały wykorzystane rozwojowe narzędzia do pracy z dziećmi, takie jak: drama, praca z pacynkami, komiks, pogadanki filozoficzne i dyskusja. Warsztaty poprowadziła absolwentka studiów filozoficznych na Uniwersytecie Jagiellońskim – Katarzyna Pułaska. Była koordynatorką całego projektu i czuwała nad jego treścią merytoryczną. Gościem projektu była Magdalena Bochan-Jachimek, absolwentka studium Aktorskiego im. A. Sewruka w Olsztynie, która wprowadziła dzieci w problematykę etyczną metodą dramy. Do współpracy zaprosiliśmy również parę specjalistów od komiksu – Elżbietę Żukowską i Jakuba Baczyńskiego, którzy wprowadzili dzieci w tajniki uprawiania filozofii poprzez zabawę z komiksem.

Zaprosiliśmy również Agatę Braun i Małgorzatę Choroszewską, które pracowały z dziećmi za pomocą pacynek. Pacynki są świetnym przekaźnikiem informacji dla dzieci. Ze względu na ich odczłowieczenie są wolne od wartościowania, nie mają też określonej roli społecznej, swojej biografii; tylko są plastycznym narzędziem, które wzbudza sympatię dziecka. Dzieci czują też, że pacynki są im bliższe i łatwiej wchodzą z nimi w relacje niż osobami dorosłymi.

Zestaw zdjęć z warsztatów:

Warsztaty prowadzone metodą dramy

Warsztaty z pacynkami

Warsztaty prowadzone metodą komiksu