Od Hipokratesa do dziś. Przegląd najważniejszych bioetycznych aspektów roli lekarzy i ich odpowiedzialności za
pacjentów. Omówiona zostanie klasyczna koncepcja trzech stadiów emancypacji zawodu lekarza oraz kilka współczesnych
regulacji dotyczących uporczywego podtrzymywania życia, transplantologii czy śmierci mózgu

About Author