Relacja lekarz – pacjent warsztaty Wszystko jest filozofią III

Od Hipokratesa do dziś. Przegląd najważniejszych bioetycznych aspektów roli lekarzy i ich odpowiedzialności za
pacjentów. Omówiona zostanie klasyczna koncepcja trzech stadiów emancypacji zawodu lekarza oraz kilka współczesnych
regulacji dotyczących uporczywego podtrzymywania życia, transplantologii czy śmierci mózgu

About Author

Wesprzyj kulturę!

10 1020 4900 0000 8102 3090 9604 - numer naszego konta fundacyjnego. Dzięki!

Kontakt

ksiegarnia@vademecumgdynia.org Fundacja Vademecum ul. Morska 69/6 81-323 Gdynia