Poszukiwanie arche – warsztaty filozoficzne

Pytanie o arche, zasadę wszechrzeczy, wyznacza początek europejskiego namysłu filozoficznego. Najpierw, u pierwszych filozofów, będzie to zasada materialna, następnie duchowa – logos, Bóg, Absolut. Filozofia współczesna dochodzi jednak do radykalnego zakwestionowania pytania o arche, jedyne źródło rzeczywistości i tożsamości. Nietzsche, Marks, Foucault, Derrida, każdy z nich na swój sposób poucza nas, że odnalezienie arche jest nie tylko niemożliwe, ale niebezpieczne. Proponujemy wędrówkę przez te etapy historii filozofii, by na koniec zastanowić się, co zostało nam dzisiaj z wielkiego projektu filozofii.

About Author

Wesprzyj kulturę!

10 1020 4900 0000 8102 3090 9604 - numer naszego konta fundacyjnego. Dzięki!

Kontakt

ksiegarnia@vademecumgdynia.org Fundacja Vademecum ul. Morska 69/6 81-323 Gdynia