Przebaczenie – dyskusja o wybaczeniu to przede wszystkim refleksja nad kondycją człowieka. Tylko wiek XX. stanowi długą listę tragicznych okoliczności i zjawisk. Zbrodnie hitlerowskie, komunistyczne, Zagłada, wypędzenia, lustracja.
W europejskim kręgu kulturowym, którego jednym z fundamentów jest religia chrześcijańska, kwestia przebaczenia zyskuje szczególną rangę. Dzisiaj w sferze życia publicznego przekonania religijne niemal całkowicie tracą na znaczeniu. To nie osłabia jednak zainteresowania problemem przebaczenia. Prowadzi jedynie do powstania krytycznych pytań o możliwość zaistnienia czegoś takiego, jak wybaczenie.

Goście:
– prof. Jacek Leociak – prof. dr hab., kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich PAN, członek-założyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN, redaktor rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Razem z Barbarą Engelking przygotował koncepcję galerii „Zagłada” na wystawie stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jest autorem wielu publikacji naukowych i książek. Jedna z nich “Zapraszamy do nieba. O nawróconych zbrodniarzach” (2022) zainspirowała temat spotkania, na które Was zapraszamy.

– ksiądz Krzysztof Niedałtowski – polski ksiądz rzymskokatolicki, teolog i religioznawca, duszpasterz środowisk twórczych archidiecezji gdańskiej, rektor kościoła św. Jana, działacz społeczny.

– dr Andrzej Karalus – pracownik Politechniki Gdańskiej, prowadzi badania teoretyczne na styku ekonomii politycznej, teorii zmiany społecznej i filozofii społeczno-politycznej. Tłumaczy z języka angielskiego i niemieckiego.

Spotkanie odbywa się w ramach realizacji projektu Wszystko jest filozofią 2.3 współfinansowanego ze środków Miasta Gdynia.

About Author