Odmiennie rozumiane m.in. komunitaryzm, konserwatyzm, tradycjonalizm stają się źródłem nieporozumień. Analizę pojęcia tradycji utrudniają także bieżące spory polityczne, w których jest ono przywoływane.

Gość:
dr Paweł Pijas – doktor filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii UG, absolwent Kolegium MISH KUL i Wydziału Filozofii KUL.

Zachęcamy do śledzenia naszych stron i bieżących pomysłów i relacji na @cafevademecum

About Author