Nowi członkowie kapituły Nagrody Literackiej GDYNIA

Eliza Kącka, Adam Lipszyc oraz Tomasz Swoboda to nowi członkowie ośmioosobowej kapituły Nagrody Literackiej GDYNIA, którzy od tego roku zastąpią dotychczasowych członków: Małgorzatę Łukasiewicz, Marka Bieńczyka i Jacka Gutorowa. Wpisana w regulamin kadencyjność praktykowana jest przez gdyńską kapitułę od początku jej funkcjonowania, stąd, co kilka lat, jej skład zmienia się. Nagroda Literacka GDYNIA ma charakter ogólnopolski, podobnie jak przyznające ją jury, w którym, po raz kolejny, zasiedli znakomici reprezentanci ośrodków literackich i uniwersyteckich z różnych stron kraju.

Doktor
Eliza Ką
cka (ur. 1982)
– adiunkt na Wydziale Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikowała
książki akademickie: „Stanisław Brzozowski wobec Cypriana
Norwida” (Warszawa 2012) oraz „Lektura jako spotkanie.
Brzozowski – tekst – metoda” (Kraków:
Universitas, 2017), a także książkę prozatorską „Elizje” (Kraków:
Lokator, 2017). Współredaktorka antologii poezji
najnowszej “Poeci i poetki przekraczają granice” (FA-art,
2011), redaktorka wyborów poezji mniej
współczesnej (w tym Norwida). Członkini Zarządu
Głównego TLiAM. Z sieci znana głównie (w swoim mniemaniu)
jako autorka małych próz/nasłuchów
miejskich. Recenzentka i czytelniczka literatury najnowszej. 

Profesor
Adam Lipszyc
(ur. 1975) – eseista i tłumacz, pracuje w
Instytucie Filozofii i Socjologii Państwowej Akademii Nauk, uczy w
Szkole Nauk Społecznych, w Collegium Civitas oraz na Uniwersytecie
Muri im. Franza Kafki. Laureat nagrody Literatury na Świecie im.
Andrzeja Siemka, nagrody Allianz Kulturstiftung i Nagrody Literackiej
GDYNIA. Ostatnio opublikował książkę „Czerwone listy. Eseje
frankistowskie o literaturze polskiej” (Kraków,
2018).

Profesor
Tomasz Swoboda
(ur. 1977) – eseista i
tłumacz, autor książek „To jeszcze nie koniec?” (2009),
„Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud,
Blanchot” (2010), „Histoires de l’œil ”
(2013) oraz „Powtórzenie i
różnica. Szkice z krytyki przekładu” (2014); laureat
nagrody „Literatury na Świecie” za przekład oraz Nagrody im.
Andrzeja Siemka za „Historie oka”; tłumaczył na polski
Baudelaire’a, Nervala, Bataille’a,
Leirisa, Sartre’a, Barthes’a,
Caillois, Starobinskiego, Didi-Hubermana i Le Corbusiera, a także
serię komiksową Ariol; pracuje na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Gdańskiego.

Skład
kapituły Nagrody Literackiej GDYNIA 2018/2019:
prof. dr hab.
Agata Bielik-Robson – przewodnicząca, prof. dr hab. Jerzy
Jarniewicz, dr Eliza Kącka, Zbigniew
Kruszyński, prof. dr hab. Adam Lipszyc, prof. dr hab. Aleksander
Nawarecki, prof. dr hab. Tomasz Swoboda oraz Natalia Gromow –
sekretarz.

Nagroda
Literacka GDYNIA została powołana do życia
w 2006 roku przez prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, w celu
uhonorowania wyjątkowych osiągnięć
żyjących, polskich twórców.
Jest przyznawana rokrocznie autorom najlepszych książek wydanych w
poprzednim roku. Nagroda, dzięki swojej niespotykanej dotąd
formule równorzędnego wyróżniania
poetów, prozaików,
eseistów oraz tłumaczy, szybko
stała się ważnym i unikalnym wydarzeniem w polskim środowisku
literackim.

About Author

Wesprzyj kulturę!

10 1020 4900 0000 8102 3090 9604 - numer naszego konta fundacyjnego. Dzięki!

Kontakt

ksiegarnia@vademecumgdynia.org Fundacja Vademecum ul. Morska 69/6 81-323 Gdynia