03.08.2021 godz: 18:00- 20:00 Warsztaty filozoficzne, Temat: Kazimierza Dąbrowskiego Teoria Dezintegracji Pozytywnej z perspektywy filozoficznej. Gość: Konrad Woźniak.

Teoria Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego wciąż pozostaje mało znana poza wąskim kręgiem osób interesujących się historią polskiej myśli psychologicznej. Przedstawienie jej w ramach warsztatów ma na celu ukazać, iż nie tylko stanowi ona bardzo interesujący i oryginalny model psychologiczny, oparty m.in. na dalekich od ortodoksji poglądach na temat zdrowia i chorób psychicznych, ale także pełnowartościową koncepcję filozoficzną, stawiającą w centrum rozwój wrażliwej jednostki w skomplikowanym i pełnym sprzeczności świecie – i okazująca tym samym liczne podobieństwa do przekonań takich myślicieli, jak Sören Kierkegaard i
Jean-Paul Sartre.

Kazimierza Dąbrowskiego Teoria Dezintegracji Pozytywnej z perspektywy filozoficznej – You Tube

About Author