10.11.2021 w Konsulacie Kultury Godz: 18:00- 20:00 PANEL DYSKUSYJNY.

Drodzy Państwo, tym razem zapraszamy do Konsulatu Kultury na otwarty panel dyskusyjny.
Zapraszamy do filozoficznej refleksji i dyskusji o tym, co dzisiaj gryzie chyba każdego z nas.Temat: Jakie są kulturowe, naukowe i filozoficzne konsekwencje pandemii?

Doświadczenie skutków pandemii staje się źródłem refleksji o swoim miejscu w świecie i jego kruchej stabilności. W czasie przebiegu pandemii, w jej najbardziej intensywnym okresie, w czasie remisji pomiędzy falami czy podczas drugiej fali mogliśmy obserwować wiele zachowań, które świadczyć mogą o osłabieniu więzi międzyludzkich i poczucia wspólnoty. Powrót granic państwowych, utrata zaufania do WHO czy UE, kryzys służby zdrowia, koronasceptycyzm, denializm, manipulacja polityczna i informacyjna, masowe strajki, utrata poczucia bezpieczeństwa, powrót do ochrony swoich bliskich, wypaczona walka o wolność i godność. W mediach zaś wszyscy mówili i pisali o tym samym, tylko w różnych językach. Można było odnieść wrażenie, że to doświadczenie wywołuje w społeczeństwie coś w rodzaju traumy społecznej, której skutki odczuwać będziemy jeszcze bardzo długo.

Naszymi gośćmi będą:- dr hab. Anna Czajka- Cunico
profesor UKSW, kierownik Katedry Teorii Kultury i Międzykulturowości. Zainteresowania badawcze: teorie i filozofia kultury, międzykulturowość, poezja i narracja w kulturach, teoria obrazu
– dr Paweł Pijas – doktor filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, absolwent Kolegium MISH KUL i Wydziału Filozofii KUL. Zainteresowania badawcze: etyka, epistemologia, historia filozofii (M. Scheler, F. Nietzsche, B. Williams), metafilozofia.
– dr Andrzej Karalus – filozof, socjolog, tłumacz. Prowadzi badania teoretyczne na styku ekonomii politycznej, teorii zmiany społecznej i filozofii społeczno-politycznej. Pracuje obecnie nad zagadnieniem tzw. libidynalnej ekonomii politycznej, teorii wyzysku oraz specyfiki kapitalizmu platformowego. Tłumaczy z języka angielskiego i niemieckiego.
– Adam Jank – filozof, prezes Fundacji Humanity Plus Philosophy, redaktor naczelny Radykalnego słonia. Interesuje się filozofią języka, nauki i umysłu. Miłośnik kotów i medytacji. Mieszka w Gdyni.

Spotkanie w Konsulacie Kultury ul. Jana z Kolna 25 Gdynia.

Wstęp wolny.

Na spotkanie obowiązują zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org lub 58-6611541

About Author