Absolutnie wyjątkowe spotkanie o archiwum Czesława Miłosza, które w 2012 roku zostało przekazane Bibliotece Narodowej przez syna Noblisty Antoniego Miłosza.

To zbiór rękopisów, dokumentów, fotografii oraz ogromna biblioteka polskiego Noblisty. W zbiorze są też maszynopis nieopublikowanej powieści “Miasto Sagana”, materiały do pracy dydaktycznej na uniwersytecie Berkeley: programy seminariów, notatki do wykładów, prace studentów, zaproszenia na spotkania.

O swojej pracy z tymi bezcennymi zbiorami opowiadał nam:
Michał Szymański – eseista, krytyk literacki, kulturoznawca, badacz
rękopisów. Publikował w „Zeszytach Literackich”, „Dwutygodniku.com”, „Tygodniku Powszechnym”, „Nowych Książkach”. Jego teksty były tłumaczone na język litewski i niderlandzki.
Jest laureatem Stypendium im. Stanisława Lama Biblioteki Polskiej w Paryżu (2014), Nagrody Głównej w konkursie „Promotorzy Debiutów” (Instytut Książki, 2015). Jego książkę eseistyczną “Przebicia” w 2015 roku wydały Zeszyty Literackie. Opracował i opatrzył
wstępem tom korespondencji Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza „Konfrontacje” (2015). Ostatnio nakładem Biblioteki Narodowej w Warszawie ukazał się dwutomowy „Katalog rękopisów Archiwum Czesława Miłosza” jego autorstwa (2023).

Spotkanie zainicjowała i poprowadziła:
Renata Gorczyńska – pisarka, tłumaczka, krytyczka literacka, przyjaciółka i osobista sekretarka Czesława Miłosza. Autorka rozmów z noblistą oraz opracowań poświęconych jego twórczości. Autorka wielu przekładów, wśród których wyróżnić można tłumaczenia poezji Czesława Miłosza i Adama Zagajewskiego na język angielski czy Roberta Hassa na polski.

About Author