Ostatnie letnie warsztaty.
W dyskusję o filozoficznych rozważaniach W. Gombrowicza wprowadził nas Adam Jank.
Jesień odkrywamy wraz z dr Zdzisławem Długoszem i już 27 września zapraszamy na spotkanie o rewolucji naukowej w naukach społecznych. Przy okazji, tradycyjnie kawa i ciacho

About Author