Wszystko jest filozofią 2.1

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach i panelach dyskusyjnych, realizowanych w ramach projektu „Wszystko jest filozofią 2.1″Mecenasem projektu jest Miasto Gdynia.W tym roku kontynuujemy temat dialogu międzykulturowego zarówno między cywilizacjami, jak i między religiami w obliczu wielowymiarowego, realno- wirtualnego świata. Teraz kontakty między kulturami zwielokrotniły się i zmieniły swój charakter. Zapraszamy zatem do uczestnictwa w warsztatach tradycyjnych w Księgarni Vademecum i w Teatrze Gdynia Główna albo w warsztatach on-line (transmisje na stronach organizatorów) . Zapraszamy również do dyskusji podczas panelów w Konsulacie Kultury albo na filozoficzne spacery w Gdyni.

Kalendarz spotkań:

24.05.2021  godz:18:00  Warsztaty filozoficzne, Temat: Filozofia afrykańska- Maat, Ubuntu i tożsamość. Prowadzenie Adam Jank.

Czy filozofia przypomina raczej taniec w ogóle czy tylko balet? Jeśli przypomina taniec w ogóle, to znaczy, że jest aktywnością typową dla wszystkich ludzi i historycznych kultur. Jeśli przypomina balet, to może oznaczać, że jest wyjątkowym wydarzeniem historycznym, czymś jednorazowym, unikalnym, pochodzącym ze starożytnej Grecji. Dzieje filozofii prawdopodobnie jednak rozpoczęły się na kontynencie afrykańskimPodczas warsztatu zastanowimy się, czy istnieje coś takiego, jak tytułowa filozofia afrykańska, a także poznamy kilka ważnych koncepcji, które mogą do niej należeć, jak Maat oraz ubuntu.

Transmisja LIVE z Cafe Księgarnia Vademecum ul.  Świętojańska 5-7

Filozofia afrykańska – Maat, Ubuntu i tożsamość – YouTube

31.05.2021  godz:18:00  Warsztaty filozoficzne, Temat: Filozoficzny mecz Anglia- Niemcy. Prowadzenie Marcin Wróbel.

Porozmawiamy o filozoficznych eksplikacjach dotyczących wirtualnej dyskusji pomiędzy kontynentalną frywolną brytyjską filozofią analityczną a ciężką niemiecką filozofią systemową. Podczas warsztatów pokażemy, że pomimo wzajemnych oskarżeń o głębię równą mętności lub płytkość dorównującą miałkości, wzajemne inspiracje takich filozofów jak Hume i Kant nie są przypadkiem odosobnionym i wpisują się wprost w stary spór empiryzmu z racjonalizmem, napędzający podskórnie filozofię zachodu już od czasów antycznych Greków.

Transmisja LIVE z Cafe Księgarnia Vademecum ul.  Świętojańska 5-7

Filozoficzny mecz Anglia – Niemcy – You Tube

16.06.2021 godz: 18:00- 20:00 Warsztaty filozoficzne, Temat: O słuchu metafizycznym. Gość: Anna Chęćka

Tytułowy „słuch metafizyczny” to władza poznawcza. Jego posiadacz wcale nie musi być obdarzony słuchem muzycznym ani pamięcią muzyczną. Może się nawet uważać za muzycznego ignoranta, lecz mimo to dostrzegać, że muzyka darowuje słuchaczowi krótki przebłysk zrozumienia sensu życia. W muzyce kryje się matematyka, mistyka, tęsknota za odnalezieniem przedustawnego porządku świata, ale i szaleństwo. Anna Chęćka polemizuje ze współczesnymi filozofami muzyki, poszukuje równowagi między tym, co w sztuce dźwięków drastyczne i gnostyczne, wsłuchuje się w poezję i prozę noszącą ślady metafizycznego nasłuchiwania (jak Podróż zimowa Stanisława Barańczaka czy Buddenbrookowie Tomasza Manna). Doprowadza do dialogu humanistyki z naukami przyrodniczymi, zastanawiając się nad anatomią muzycznej ekstazy i miłosnym dyskursem neuroprzekaźników.

Spotkanie w Cafe Księgarnia Vademecum, ul. Świętojańska 5-7 Gdynia

30.06.2021 godz: 18:00 Warsztaty filozoficzne, Temat: Kobieta w kulturze arabskiej i europejskiej.  Rozmowa z Feriel Benziną prowadzi dr Małgorzata Mordal – online.

Będzie to okazja do wysłuchania głosu konfrontującego realia kulturowe, społeczne i religijne życia w kulturze arabskiej (Tunezja, Egipt) oraz europejskiej (Francja, Polska). Zapytamy ją o rolę kobiety, emancypację, swobody obywatelskie, życie rodzinne a także oczekiwania występujące w obu kulturach.

Nagranie w języku angielskim (z polskimi napisami) udostępnione na stronach Fundacji Vademecum, Organizatorów i Partnerów
(youtube, facebook, vademecumgdynia.org)
.

Kobieta w kulturze arabskiej i europejskiej – You Tube

07.07.2021 godz: 18:00- 20:00 Warsztaty filozoficzne, Temat: Filozofia międzykulturowa i filozofia andyjska w ujęciu Josefa Estermanna. Gość: dr Iwona Krupecka.

W ujęciu latynoamerykańskim zadanie, jakie staje przed filozofią, to nie tylko przeformułowanie pojęcia filozofii jako dyscypliny naukowej, ale również (a może przede wszystkim) stymulowanie zmian w sferze działań społeczno- ekonomicznych i to w skali całego globu. Podczas spotkania popracujemy z koncepcją Josefa Estermana – szwajcarskiego filozofa i teologa, który w swoich pracach naukowych dopowiada, że poświęcone one są „autochtonicznej mądrości andyjskiej”. Tym samym rzuca wyzwanie tradycyjnie rozumianej filozofii, bowiem filozofia andyjska wielokrotnie zaprzecza wymogom ustanowionym dla filozofii wtoku wielowiekowej tradycji.

Spotkanie w Teatrze Gdynia Główna, Plac Konstytucji 1
(Dworzec Gd.Główna PKP)
.

Filozofia międzykulturowa i filozofia andyjska w ujęciu Josefa Estermanna – You Tube

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org, telefonicznie 58-6611541

15.07.2021 godz: 18:00- 20:00 Warsztaty filozoficzne, Temat: Czy kultury ewoluują (w odniesieniu do twórczości Stanisława Lema. Gość: Jakub Nowicki.

Spotkanie w Cafe Księgarnia Vademecum, ul. Świętojańska 5-7 Gdynia

Rycerze Św. Kontaktu, czyli o spotkaniu z innym w ujęciu Stanisława Lema – You Tube

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org, telefonicznie 58-6611541

27.07.2021 godz: 17:00 Warsztaty filozoficzne – spacer filozoficzny, Temat: Czym jest umysł? Perspektywa neuronauk i buddyzmu. Gość: Adam Jank.

Podczas spotkania przyjrzymy się tezom z książki „Przebudzenie. Duchowość bez religii” Sama Harrisa. To będzie świetny punkt wyjścia do dyskusji o tym, czym jest umysł i jak można go badać. Jakie rozumienie naszej świadomości zapewniają nam współczesne neuronauki? Jak to się ma do tradycyjnej myśli buddyjskiej? Sam Harris twierdzi, że to wizje i ujęcia, które wzajemnie uzupełniają się, a praktyka medytacyjna pozwala rozwiązać niektóre zagadki umysłu.

Wyruszamy spod Cafe Księgarnia Vademecum, ul. Świętojańska 5-7 Gdynia.

Czym jest umysł? Filozofia umysłu, neuronauka oraz mindfulness – You Tube

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org, telefonicznie 58-6611541

03.08.2021 godz: 18:00- 20:00 Warsztaty filozoficzne, Temat: Kazimierza Dąbrowskiego Teoria Dezintegracji Pozytywnej z perspektywy filozoficznej. Gość: Konrad Woźniak.

Teoria Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego wciąż pozostaje mało znana poza wąskim kręgiem osób interesujących się historią polskiej myśli psychologicznej. Przedstawienie jej w ramach warsztatów ma na celu ukazać, iż nie tylko stanowi ona bardzo interesujący i oryginalny model psychologiczny, oparty m.in. na dalekich od ortodoksji poglądach na temat zdrowia i chorób psychicznych, ale także pełnowartościową koncepcję filozoficzną, stawiającą w centrum rozwój wrażliwej jednostki w skomplikowanym i pełnym sprzeczności świecie – i okazująca tym samym liczne podobieństwa do przekonań takich myślicieli, jak Sören Kierkegaard i
Jean-Paul Sartre.

Spotkanie w Cafe Księgarnia Vademecum, ul. Świętojańska 5-7 Gdynia

Kazimierza Dąbrowskiego Teoria Dezintegracji Pozytywnej z perspektywy filozoficznej – You Tube

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org, telefonicznie 58-6611541

16.08.2021 godz: 18:00- 20:00 Warsztaty filozoficzne, Temat: Człowiek międzykulturowy – dialog, edukacja, tożsamość- dwugłos filozoficzny. Goście: dr hab. Sylwia Jaskuła – Korporowicz, dr hab. Leszek Korporowicz.

Współczesny wielokulturowy świat staje się coraz częściej miejscem zagubienia człowieka. W świecie wymieszania kultur wzrasta świadomość różnic kulturowych , a w konsekwencji potrzeba komunikacji, dialogu i edukacji międzykulturowej. Umiejętności te nazywane w literaturze i badaniach naukowych kompetencjami międzykulturowymi nie oznaczają jednak redukcji potrzeby budowania tożsamości osobowej i wspólnotowej człowieka. Powstają jednak pytania: Jaka to ma być tożsamość – zamknięta czy otwarta? W jakim stopniu wspierać a w jakim ograniczać możliwości rozwojowe jakie stwarzają wyzwania cywilizacji współczesnej, procesy globalizacji, spotkania ale i zderzenia kultur?

Spotkanie w Gdyńskie Centrum Aktywności Rodziny, ul Świetojańska 1

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org, telefonicznie 58-6611541

Warsztaty w ramach projektu „Wszystko jest filozofią 2.1” współfinansowanego ze środków Miasta Gdyni.

Wesprzyj kulturę!

10 1020 4900 0000 8102 3090 9604 - numer naszego konta fundacyjnego. Dzięki!

Kontakt

ksiegarnia@vademecumgdynia.org Fundacja Vademecum ul. Morska 69/6 81-323 Gdynia