WYKŁAD, PREZENTACJA: Szukalski – albo jakiej sztuki Polacy potrzebują? W przypadku Szukalskiego można mówić o transgresji, o przekroczeniu – sztuki i jej konwencji – wybiegającym w jakieś nieznane dale i odkrywającym obce nam strony. Szukalski jest artystą groźnym. To kłębowisko znaczeń, przed którym stajemy, rozchwianie form i spiętrzenie treści, kryje w sobie coś bardzo niebezpiecznego. Szukalski stawia się na pozycji założyciela nowej sztuki i nowej rzeczywistości.

spotkanie poprzedzone zostanie projekcją filmu  ” W kręgu Stanisława Szukalskiego”, 1987, ok. 30′.

– Dzięki obecności Pani Izy Michalskiej z Fundacja Eviva l’ARTe będzie można nabyć pierwszy, wydany w Polsce album o twórczości Stanisława Szukalskiego, który zawiera 160 prac rzeźbiarskich, malarskich, architektonicznych i innych, w tym również prace jego uczniów – Szczepowców (członków Szczepu Rogate Serce). W albumie pomieszczono także ponad 20 fotografii związanych z życiem Stacha z Warty.

Autorem obszernego wstępu, przedstawiającego bogatą biografię Szukalskiego i szczegółowy opis jego prac i okoliczności, w jakich powstawały, jest prof. dr hab. Lechosław Lameński.

Gościem spotkania będzie dr hab. Wawrzyniec Rymkiewicz – autor filozoficznej interpretacji twórczości i postaci Stacha z Warty, zawartej w posłowiu oraz książek „Ktoś i nikt. Wprowadzenie do lektury Heideggera” i „Formy istnienia. Heidegger według Arystotelesa”. Tłumacz Heideggera i Schellinga. Twórca i redaktor naczelny kwartalnika „Kronos”, przewodniczący Rady Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego. Kierownik Zakładu Historii Filozofii Polskiej IF UW.

Miejsce: Konsulat Kultury, ul. Jana Z Kolna 25
Data: 31.05.2019
Godzina: 18:00- 20:00
WSTĘP WOLNY

– Kilka słów o projekcie –

„Wszystko jest filozofią – edycja III” to cykl warsztatów filozoficznych przybliżających i rozwijających podstawy wiedzy filozoficznej oraz cykl spotkań z polskimi filozofami i humanistami, aktualnie zajmującymi się pracą akademicką i związanymi z różnymi środowiskami intelektualnymi w Polsce i za granicą.
W pierwszej odsłonie projektu kluczem łączącym spotkania z naukowcami była ponowoczesność w kontekście filozoficznym, etycznym, moralnym.
W drugiej odsłonie zajęliśmy się głównie historią polskiej myśli filozoficznej.
W tym roku główny akcent położymy na jeden z najbardziej wpływowych ruchów intelektualnych i kulturowych, stawiających sobie za cel udoskonalenie człowieka za pomocą technologii – transhumanizm.

Zaplanowaliśmy projekt w układzie: trzy wydarzenia w miesiącu od kwietnia do grudnia 2019 roku, w tym: 14 warsztatów w układzie: dwa warsztaty w miesiącu (co dwa tygodnie) od kwietnia do grudnia 2019 roku (z przerwą wakacyjną) i 7 spotkań z naukowcami w układzie: jedno spotkanie w miesiącu od kwietnia do czerwca 2019 roku (trzy spotkania) i po przerwie wakacyjnej od września do grudnia 2019 roku (cztery spotkania).

Zapraszamy do śledzenie informacji!

Mecenasem projektu jest Miasto Gdynia

About Author