Zapraszamy do ciekawej dyskusji o doświadczeniach z ostatnich 2. lat.Naukowcy i naukowczynie z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN pod przewodnictwem prof. Hanny Bojar od kwietnia 2021 roku prowadzili badania, realizując kilkadziesiąt indywidualnych wywiadów pogłębionych, głównie w trybie wideo przy wsparciu platform Zoom, Skype, Facebook Messenger oraz WhatsApp.

Naszymi gośćmi byli:

– Dr hab. Hanna Bojar, socjolog, prof. nadzwyczajny w Zespole Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją, członek Komisji ds. Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU. Zainteresowania naukowe Pani Hanny koncentrują się wokół procesów zmiany społecznej, zróżnicowanych form wspólnotowości oraz podstaw solidarności społecznej w sytuacji starej i nowej wielokulturowości, mobilności społecznej oraz różnego typu współczesnych zagrożeń naturalnych i technologicznych.

– Dr Marta Karkowska – historyk i socjolog, adiunkt w Zespole Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Zainteresowania naukowe Pani Marty ogniskują się wokół kwestii związanych z pamięcią zbiorową, metodologią badań jakościowych, a obecnie problematyki życia społecznego w czasie pandemii COVID-19.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu Wszystko jest filozofią 2.2 współfinansowanego ze środków Miasta Gdynia.

About Author