Codziennie spotykamy na ulicy ludzi zachowujących się dziwnie. Często są to symptomy lub skutki rzadkich chorób, które wywołują skutki społeczne. Do najczęstszych należą: cukrzyca, zespół Tourette’ a, narkolepsja, zespół płata czołowego, agnozje wzrokowe i słuchowe, epilepsja. Warsztaty poświęcone będą dyskutowaniu symptomów, ich przyczyn i możliwego wpływu na wykluczający odbiór społeczny chorych

Gość: Marcin Wróbel- absolwent studiów doktoranckich Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutu Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego. Filozof z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. Naukowo zajmuje się logiką i działaniem ludzkiego mózgu.

Zgodnie z Waszymi (uczestników) sugestiami zaplanowaliśmy by obszar tematyczny spotkań realizowanych w 2024 roku skupiał się wokół szeroko pojętych wykluczeń.
Planujemy przeprowadzenie 17. warsztatów i 1. panelu dyskusyjnego w okresie od kwietnia do grudnia 2024 roku.

Jako temat panelu dyskusyjnego wybraliśmy rozmowę o stereotypach dotyczących płci i o wykluczeniu kobiet w filozofii i w nauce.
Wśród zaplanowanych przez nas tematów spotkań warsztatowych znajdą się m.in:

– samotność w XXI wieku i jak odzyskać utracone więzi;
– wykluczone osobowości i artyści sawantyczni;
– wykluczenia mniejszości religijnych we współczesnym Iranie;
– filozofia środowiska przez pryzmat konserwacji jako sanityzacji – o usuwaniu materii biologicznie
czynnej z obiektów kulturowego dziedzictwa;
– nielegalni turyści i zagraniczne migrantki – o społecznej dynamice marginalizacji i włączania;
– wykluczenie językowe w świecie arabskim w kontekście sytuacji językowej, klasowości
społeczności arabskich i patriarchatu;
– moda i wykluczenie estetyczne w kontekście japońskiej kultury alternatywnej;
– dusza – wykluczona kategoria poznawcza?

Podobnie, jak w poprzednich cyklach spotkań do współpracy zaprosiliśmy uczelnie i środowiska naukowe, z którymi związani są odwiedzający Gdynię naukowcy, takie jak : Instytut
Filozofii UG, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Instytut Antropologii i Etnologii UAM

Projekt realizujemy dzięki wsparciu Miasta Gdyni

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych @cafevademecum oraz subskrybowania naszego kanału na YouTube https://www.youtube.com/@fundacjavademecum

Kalendarz, wszelkie linki, informacje o tym co jeszcze dostępne teraz i za chwilę tu: https://vademecumgdynia.org/

About Author