Skoncentrujemy się wokół próby wyjaśnienia fundamentalnej zmiany w filozoficznej świadomości starożytnych Greków, która zbiegła się w miejscu i czasie z podbojami Aleksandra Wielkiego i powstaniem wielokulturowego imperium. Postaramy się zaprezentować światopoglądowy kontrast pomiędzy etnocentryzmem filozofii presokratejskiej a antropocentryzmem filozofii okresu hellenistycznego.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu “Wszystko jest filozofią 2.1” współfinansowanego ze środków Miasta Gdyni.Filmy dostępne będą na stronach oraz w mediach społecznościowych Organizatorów oraz Partnerów.

Transmisja You Tube

About Author