Link do filmu ze spotkania.

Goście:

– dr hab Artur Szutta – profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny czasopisma „Filozofuj!”, autor książki „Obywatelskie nieposłuszeństwo. Próba określenia pojęcia”. Obecnie zajmuje się problematyką poznania moralnego, intuicjami moralnymi i metodą refleksyjnej równowagi. Publikował między innymi w takich czasopismach jak: The Journal of Moral Philosophy, International Philosophical Quarterly, American Catholic Philosophical Quarterly, Diametros, Filo-Sofija, Analiza i Egzystencja. Poza filozofią fascynują go języki obce i piłka nożna.

– dr Paulina Tendera – adiunkt na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu estetyki, filozofii sztuki, estetyki transkulturowej oraz teorii sztuki. Osobny typ zajęć seminaryjnych prowadzi z doktorantami, zajęcia te poświęcone są projektom badawczym, pisaniu i redagowaniu tekstów naukowych, prawom autorskim a także indeksacjom w bazach danych.

– dr Paweł Pijas – doktor filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii UG, absolwent Kolegium MISH KUL i Wydziału Filozofii KUL. Zainteresowania badawcze: etyka, epistemologia, historia filozofii (M. Scheler, F. Nietzsche, B. Williams), metafilozofia.

– dr Andrzej Karalus – filozof, socjolog, tłumacz. Prowadzi badania teoretyczne na styku ekonomii politycznej, teorii zmiany społecznej i filozofii społeczno-politycznej. Pracuje obecnie nad zagadnieniem tzw. libidynalnej ekonomii politycznej, teorii wyzysku oraz specyfiki kapitalizmu platformowego. Tłumaczy z języka angielskiego i niemieckiego.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu Wszystko jest filozofią 2.2 współfinansowanego ze środków Miasta Gdyni.

About Author