Spotkanie odbywa się w ramach projektu “Wszystko jest filozofią 2.2” współfinansowanego ze środków Miasta Gdyni. Wstęp wolny!
Zapisy konieczne: ksiegarnia@vademecumgdynia.org lub 58-6611541

Z kim się spotkamy ? – prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejewski, MBA – Prodziekan Wydziału Filozoficznego ds. kształcenia,
Przewodniczący Rady Programowej Kierunku Studiów Filozofia,
Kierownik Zakładu Filozofii Nauki i Techniki. Członek Rady Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Temat:
Czy możliwy jest świat bez zła?
Tego typu tytułowe pytanie można postawić jeszcze inaczej: czy żyjemy w najlepszym z możliwych światów? Pozytywną odpowiedź na nie przedstawił Leibniz. Także inni filozofowie, naukowcy i teologowie zastanawiali się nad problemem zła, które zwykle dzielono na trzy kategorie: zło moralne, zło fizyczne i zło metafizyczne. Pytanie zatem o zło mogłoby być pytaniem o rozstrzygnięcia etyczne lub religijne, o kwestie natury przyrodniczej oraz o sprawy metafizyczne (tj. filozoficzne).
Podczas spotkania, spróbujemy dotknąć tych trzech perspektyw (filozoficznej, przyrodniczej oraz teologicznej) w kwestii istnienia świata idealnego, tj. pozbawionego zła. Czy możliwy jest taki świat a jeśli tak, to jakie byłyby konsekwencje jego istnienia? Może jednak z jakichś powodów nie może istnieć świat idealny a jeśli nie może istnieć, to dlaczego? Spróbujemy odpowiedzieć na tego typu pytania z perspektywy filozoficznej, przyrodniczej oraz teologicznej.

About Author